Energi

Ny Teknikläsare gav elcertifikaten framtid

Framtiden är ett oskrivet blad, sägs det. Så var det i alla fall med elcertifikatens framtid när regeringspartierna presenterade sin uppgörelse om energipolitiken i torsdags.

Publicerad

I den presentation av uppgörelsen som lades ut på nätet i förra veckan fanns det ingen framtid för elcertifikaten efter år 2020.

- Det måste ha blivit en miss när pdf:en gjordes, säger näringsminister Maud Olofssons pressekreterare Frank Nilsson.

Under rubriken ”Förnybar energi” på sidan 3 beskrevs målet för certifikatsystemet fram till år 2020. Texten fortsatte: ”Den långsiktiga inriktningen för perioden därefter är en fortsatt…”.

Ja, vadå? Framtiden hade helt enkelt fallit bort.

Uppmärksamma läsare hörde av sig till Ny Teknik, som kontaktade näringsdepartementet.

Nu har elcertifikaten en långsiktig framtid - även på internet.

Fortsättningen på den avklippta texten lyder:

…successiv ökning av den förnybara elproduktionen. Energimyndigheten kommer att ges i uppdrag att analysera och utforma hur ambitionshöjningen i certifikatsystemet ska genomföras. I detta sammanhang bör även möjligheterna till en utvidgad marknad för certifikatsystemet till fler länder övervägas.