ENERGI

Ny mätning: Fortsatt starkt stöd för kärnkraft bland svenskarna

Kärnkraftverken Forsmark 1 och 2. Arkivbild.

Stödet för ny atomkraft är fortsatt ovanligt högt bland svenskarna. Sex av tio kan tänka sig fler reaktorer. Bara en av tio vill avveckla, enligt en ny mätning från kärnkraftsindustrin.

Publicerad Uppdaterad

I spåren av stigande elpriser, en tilltagande politisk kärnkraftsdebatt, har svenskarna blivit allt mer positiva till kärnkraft.

Sex av tio vill se att dagens kärnkraftsreaktorer är kvar och kan också tänka sig att det byggs nya. Ytterligare en av fyra vill behålla dagens reaktorer, men inte bygga några fler, enligt Analysgruppen, som finansieras av de svenska kärnkraftverken.

Analysgruppen, som består av en rad forskare och experter på kärnkraftsteknik, har under snart 20 års tid låtit Novus ställa samma frågor till svenskarna för att pejla opinionen. De senaste två åren har stödet för kärnkraften parkerat på en hög platå. Runt 2018 var det bara tre av tio svenskar som ville se byggandet av fler reaktorer på svensk mark.

Flera faktorer

– Klimatfrågan, ökade elpriser och den energikris som uppstod i samband med att kriget i Ukraina bröt ut är bidragande orsaker, säger Mattias Lantz, forskare vid Uppsala universitet och ordförande för Analysgruppen.

Mest positiva är män och personer som sympatiserar med Tidöpartierna.

En av tio vill avveckla atomkraften helt, oförändrat jämfört med de senaste två åren, men klart lägre än det tidigare snittet för 2000-talet på runt två av tio.

Det ser ungefär likadant ut i andra länder, enligt Mattias Lantz.

– Vi observerar liknande ökningar av stödet för kärnkraft hos flera europeiska länder under samma tidsperiod.

FAKTA

Om mätningen

1 037 personer i åldrarna 18-79 år har via webben intervjuats via Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel.

Mätperiod: 23-30 maj 2024.

Källa: Analysgruppen