Energi

Nu ska hushåll även i norra Sverige få elprisstöd

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) presenterar nytt elstöd för hela Sverige. Foto: Janerik Henriksson /TT
Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) presenterar nytt elstöd för hela Sverige. Foto: Janerik Henriksson /TT

Regeringen föreslår ett nytt elstöd till hushåll i hela Sverige – även för hushåll i elområde 1 och 2. Någon gång under våren väntas pengarna kunna betalas ut, enligt energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Publicerad

Svenska kraftnät får därmed ett nytt uppdrag att ta fram ett nytt stöd, som ska baseras på november–december 2022, säger Ebba Busch. Stödet ska ge ersättning till hushåll i områden där elpriset har överstigit 75 öre per kWh under de två månaderna.

Myndigheten får fram till 30 januari på sig. Modellen ska sedan godkännas av Energimarknadsinspektionen. På frågan om när det nya stödet kan betalas ut, säger Busch:

– Någon gång under våren, men vi behöver återkomma med en mer exakt prognos, säger hon på en pressträff på måndagen.

Det första stödet till hushåll, som alltså gällde hushåll i södra Sverige, ska betalas ut i februari, enligt Busch. Det är samma besked som tidigare.

Skillnader försvann

Busch pekar på att de tidigare stora skillnaderna mellan norr och söder försvann under november och december. Under perioden oktober 2021–september 2022 var prisskillnaderna runt 200 procent. I november och december 2022 var den skillnaden nästan borta samtidigt som priserna skenade över hela landet, inklusive Norrland, elområde 1 och 2.

– Det är viktigt att förstå för dagens nyhet, säger Busch.

Ny Teknik har tidigare kunnat visa att höga elpriser i landet drabbar även hushåll i norra Sverige, i elområde 1 och 2. Under november och december 2022 var elpriserna rekordhöga i norr, samtidigt som hushållen i de områdena inte skulle få ta del av elprisstödet enligt den tidigare modellen.

Förutom att norrländska hushåll nu också får elstöd, om än för en betydligt kortare tid än i södra halvan av landet, innebär dagens besked också att hushållen i söder får ytterligare två månader med stöd, det vill säga även för november och december.

Stödpengarna är, precis som det första stödet, ett slags återbetalning av så kallade kapacitetsavgifter, flaskhalsavgifter, som uppstår när elen transporteras till södra Sverige och hamnar på sörlänningarnas elräkningar. Nu tas alltså ur den potten som Svenska kraftnät sitter på och ges till norr.

– Hur man än gör riskerar man få kritik, jag tycker det här är ett välavvägt förslag, säger Ebba Busch.

Svk ska utreda förbrukningstak för ersättning

Busch pekar också på att Svensk kraftnät i sitt nya uppdrag ska undersöka om det går att införa ett tak baserat på förbrukning av el.

Hur mycket det kommer att handla om i totalbelopp är något oklart. Busch pekar på att det första stödet handlar om 17 miljarder till hushållen och 30 miljarder kronor till företag. Därutöver finns det pengar kvar upp till totalbeloppet på 56 miljarder kronor som kapacitetsavgifterna ska bekosta, inklusive en del pengar som finns kvar sedan 2021, enligt Busch.