Energi

Naturgas blir flytande bränslen billigt

Reaktion av metan. Foto: Periana lab, TSRI
Reaktion av metan. Foto: Periana lab, TSRI

Med en ny metod kan naturgas omvandlas till flytande bränslen vid låg temperatur och billiga katalysatorer.

Publicerad

Hittills har kostnaderna för att omvandla naturgas till mer användbara bränslen varit dyr. De starka bindningarna i alkanerna metan, etan och propan har krävt bearbetning vid höga temperaturer, över 500 °C.

Forskaren Roy Periana vid Scripps Research Institute TSRI har nu hittat en process som gör det möjligt att ta hand om dessa användbara kolväten i lågtemperaturprocesser utan att använda dyra metaller som platina, palladium, guld etc.

I stället används material som uppstår som restprodukter vid bearbetning av malm. Ett exempel är blydioxid, som också används i tillverkningen av tändstickor och fyrverkerier.

Processen utförs vid så låg temperatur som 180 °C.

Det öppnar för helt nya möjligheter att använda naturgas både som bränsle och för framställning av kemikalier. Naturgas utvinns sedan några år i stor skala i USA genom den omdiskuterade metoden fracking.