Energi

Nära hälften av Östersjögasen såld

Innan bygget av gasledningen Nordstream ens kommit igång har ryska Gazprom skrivit leveransavtal för nästan halva gasmängden.

Publicerad

Drygt 21 miljarder kubikmeter rysk gas per år ska levereras till kunder i Danmark, Frankrike, Storbritannien och Tyskland, rapporterar affärstidningen Euro. Kunder i dessa länder har redan skrivit kontrakt om gasleveranser.

Innan rören kan läggas ut mellan Vyborg i Ryssland och Greifswald vid tyska Östersjökusten återstår nu endast godkännande från en av nationerna rumt Östersjön. Finland har ännu inte sagt slutgiltigt ja till bygget, men det godkännandet väntas komma i början av februari.

Efter det kommer rörläggningsfartyg att börja lägga ut en av de två ledningarna på den 120 mil långa sträckan. Den rörledningen ska tas i drift i slutet av 2011. Kapaciteten i den ledningen blir 27,5 miljarder kubikmeter. Samtidigt inleds bygget av en parallell ledning med lika stor kapacitet.

2012 blir den sammanlagda överföringskapaciteten 55 miljarder kubikmeter per år. Trots att notan för bygget har stigit till ca 75 miljarder kronor, från ursprungligen under 50 miljarder, är det inga problem med finansieringen. 27 banker har ställt sig bakom projektet och lånegarantier på mer än 25 miljarder kronor kommer från tyska staten.