ENERGI

Missarna bakom stora elfelet: Mänskliga faktorn och tekniska fel

Elfelet fick Forsmark 1 och 2 att snabbstoppa. Trafikljus, tunnelbana och andra samhällsfunktioner påverkades också.
Elfelet fick Forsmark 1 och 2 att snabbstoppa. Trafikljus, tunnelbana och andra samhällsfunktioner påverkades också.

En olycklig kombination mellan tekniska fel och den mänskliga faktorn orsakade den allvarliga elstörningen som släckte Forsmark. Nu har Svenska kraftnät släppt en rapport över händelseförloppet.

Publicerad Uppdaterad

Flera saker gick snett när ett underhållsarbete skulle förberedas i Svenska kraftnäts station Hagby norr om Stockholm onsdagen 26 april.

Ny Teknik har tidigare gått igenom händelseförloppet där en kortslutning i ett ställverk fick omfattande följdverkningar. Förutom att viktiga samhällsfunktioner som tunnelbana och trafikljus stördes ut i Stockholm så snabbstoppade Forsmark 1 och 2 automatiskt, vilket i sin tur orsakade en kraftig frekvensdipp i hela det svenska elsystemet.

Läs mer: Stora elfelet – sju sekunder som stängde två kärnkraftreaktorer

Svenska kraftnät har nu presenterat en första rapport som beskriver vad som hände. Där framgår att en olycklig kombination av tekniska fel och den mänskliga faktorn låg bakom den allvarliga störningen.

Operatör valde fel frånskiljare av misstag

För att det ska vara säkert att utföra arbeten i en högspänningsanläggning måste den först göras spänningsfri. En brytare ska bryta strömmen, en frånskiljare ska bryta spänningen och därefter ska anläggningen jordas.

Inför underhållsarbetet i Hagby skulle flera frånskiljare öppnas för att bryta spänningen. Men när en av dem skulle öppnas via en fjärrmanöver gick det inte. Då stängde personalen av ett skyddssystem för att frånskiljaren skulle kunna öppnas. Det betraktas inte som ett fel, i Svenska kraftnäts rapport.

Men sedan valde en operatör av misstag fel frånskiljare, vilket ledde till att den öppnades utan att strömmen var bruten. Det resulterade i en kraftig ljusbåge som först kortslöt två av faserna och sedan övergick till en felström i samtliga tre faser.

I stationen i Hagby finns system och utrustning som ska skydda elnätet och människor om något händer. För att förhindra att ett så kallat primärfel sprider sig ska strömmen snabbt kopplas bort automatiskt med hjälp av reläskydd.

Reläskydd fungerade inte

I en del av stationen kopplades strömmen bort precis som det är tänkt. Men i en annan del fungerade inte ett reläskydd som det skulle och strömmen fortsatte att matas i kortslutningen.

I rapporten skriver Svenska kraftnät att bortkopplingen försenades ”på grund av två av varandra oberoende fel i kontrollanläggningen”. Felsökning efter störningen har dels pekat ut ett konstruktionsfel i ett skyddssystem, dels ett fel i en utlösningskrets.

– Vi ser att störningen beror på flera fel, både i utrustningen och i handhavandet. Nu behöver vi fördjupa oss i varför dessa fel kunde ske och hur vi ska undvika liknande händelser i framtiden, säger Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät, i ett skriftligt uttalande.

Kortslutningen fick spänningen att falla kraftigt.
Kortslutningen fick spänningen att falla kraftigt.

Det tog sju sekunder innan den fallerande stationen var bortkopplad. Under den tiden spred sig en djup spänningsdipp i elnätet.

– Vi får en, i dessa sammanhang, mycket lång tid med låg spänning. Det får två reaktorer i Forsmark att gå ner och även andra system som trafikljus och pendeltåg, säger Pontus de Maré.

Situationen blev inte bättre av spänningsdippen fick ytterligare kraftproduktion att kopplas bort, exempelvis kraftvärmeverket Värtan KVV8.

Det plötsliga effektbortfallet fick elnätets frekvens att falla kraftigt, som lägst till 49,3 Hz vilket är långt under normalspannet. Förloppet på Forsmark och hur elnätet parerade den kraftiga frekvensdippen kan du läsa mer om här.

En ljusbåge i ett ställverk kan vara livsfarligt, men inga människor skadades vid händelsen. Men de berörda blev omskakade, enligt Svenska kraftnät.