Energi

Malmö leder över Gotland med tre strykjärn

De 48 stora vindkraftverken på Lillgrund gör Malmö till största vindkraftskommunen i Sverige - en hårsmån före Gotland. Foto: Lars Anders Karlberg
De 48 stora vindkraftverken på Lillgrund gör Malmö till största vindkraftskommunen i Sverige - en hårsmån före Gotland. Foto: Lars Anders Karlberg
Strykjärn. Foto: Braun
Strykjärn. Foto: Braun

Malmö leder kommunernas vindkraftsliga i år igen. Men försprånget till Gotland är inte större än effekten på några strykjärn.

Publicerad

Det visar Energimyndighetens vindkraftsstatistik för 2009.Ladda ned rapporten här.

Här finns allt om svensk vindkraft - installerad effekt, antal verk, storlek, landbaserade, havsbaserade, fördelade på län och kommuner.

Överraskande är att mer än hälften av Sverige kommuner inte har någon vindkraft alls.

Gotland är vindkraftens vagga i Sverige
Att Gotland inte toppar statistiken beror på att Malmö har den stora havsbaserade vindkraftsparken Lillgrund i Öresund. Lillgrund har 48 stora vindkraftverk med en total installerad effekt på 110 MW.

Utan Lillgrund innanför kommungränsen skulle förstaplatsen vara Gotlands, som är både län och kommun.

Gotland finns det flest vindkraftsverk och nästan lika mycket installerad effekt som i Malmö.

Skillnaden mellan ettan och tvåan är bara futtiga 4 kW, ungefär lika mycket som effekten på tre strykjärn.

Och på Gotland byggs det nya vindkraftverk i snabb takt.

Fyra nya kommuner
Nya på listan för år 2009 ärKrokom,Kristianstad,GöteneochKarlstad.

Krokoms kommun placerar sig högt, eftersom 12 nya vindkraftverk med en installerad effekt på 30 MW har byggts i Storrun.

Karlstad har 7 vindkraftverk om 3 MW från vindkraftsparken Gässlingegrund i Vänern innanför kommungränsen.

Norrland kommer starkt
Södra och västra Sverige dominerar bland vindkraftskommunerna.

-Men i framtiden kommer Norrland att dominera svensk vindkraft, säger Daniel Andersson Energimyndigheten, som satt ihop listan över vindkraftskommunerna.

I Markbygdenutanför Piteå snurrar redan i dag ett tiotal vindkraftverk . Om tio år är det tänkt att Europas största park med 1 100 vindsnurror ska finnas i kommunens västra del.

Skogs- och pappersbolaget SCA och det norska energibolaget Statkraft planerar sex vindparker med sammanlagt 460 vindkraftverk i trakterna kringÖstersund.

Flera andra stora projekt planeras eller byggs just nu i norr och kommer ytterligare att förstärka den norrländska dominansen.

Bara 140 kommuner anslutna
Men långt ifrån alla kommuner kommer att få vindkraft. Bara 140 av Sveriges totalt 290 kommuner har i dag vindkraftverk anslutna till elnätet.

För en del tätbebyggda kommuner är det omöjligt att bygga vindkraftverk, eller som Daniel Andersson uttrycker det:

-Det är svårt bygga en vindkraftpark iStockholm.

Andra kommuner, som Ödeshög, brottas med överklaganden och lokalt motstånd.

Sörmland saknar vindkraft
Största överraskningen på Energimyndighetens lista är attSörmland - som innehåller nästan en tiondel av alla de områden som Energimyndigheten pekar ut som lämpliga för vindkraft – inte har en enda kommun med på topplistan och bara två vindkraftverk i hela länet.

Patrik Nissen planeringsdirektör på länsstyrelsen i Sörmland ger två förklaringar till det:

•Flera av de utpekade områdena i Sörmland ligger till havs – och där är det i dag för dyrt att bygga vindkraft.

•Det blåser ganska bra i Sörmland, men vindkraftsbolagen söker sig andra platser i landet, där vindförhållandena är ännu bättre.

Vindkraft i Sverige

Den installerade effekten vindkraft var i slutet av förra året 1 448 MW, fördelat på 1 359 verk. 2009 installerades 363 MW vindkraft i Sverige. De senaste tre åren har ökningen varit kraftig.

Energimyndighetens räknar med en årsproduktion på 30 TWh fram till år 2020, varav 20 TWh vindkraft på land och 10 TWh lokaliserat till havs (i vattenområden).