Energi

Lagändring för ny kärnkraft

Nu jämnas marken för nya, svenska reaktorer. Om två månader läggs regeringens förslag till ändrade lagar om kärnkraften. Vårriksdagen förväntas ta den nya lagen, som kan träda i kraft den första juli i år.

Publicerad

Därefter blir det möjligt för kärnkraftsägarna att ersätta sina gamla reaktorer med nya.

- Men det är fråga om ett kontrollerat generationsskifte, säger utredaren Ingvar Persson på Miljödepartementet.

- En förutsättning är att kärnkraften går att förena med utvecklingen av förnybar elproduktion, exempelvis nya vindkraftsparker.

Enligt lagförslaget får de nuvarande reaktorägarna bygga nya reaktorer på de platser där det redan idag finns kärnkraftverk. Men först sedan en gammal reaktor tagits ur bruk för gott. Och om den nuvarande ägaren inte vill eller har råd att bygga nytt, så kan någon annan en annan få tillstånd att uppföra en ersättningsreaktor.

- Men det får inte finns fler än tio reaktorer, säger Ingvar Persson.

- Däremot spelar effekten ingen roll. En reaktor på 600 megawatt kan ersättas med en på 1 800 megawatt.

Begränsningen av antalet reaktorer gör att det sannolikt kommer att byggas mycket stora reaktorer. Mängden svensk kärnkraftsel kan därmed komma at flerfaldigas, om lagen går igenom.

Men även om det inte byggs nya reaktorer har effekten från de nuvarande kärnkraftverken ökat med mellan tio och trettio procent sedan de byggdes. Bland annat genom de omfattande ombyggnader som fått reaktorerna att stå stilla under vintern.

Tillsammans med den planerade utbyggnaden av vindkraft kommer det därmed att bli ett ordentligt överskott av elproduktion i Sverige runt 2020. Kärnkraftsägarna har därför inte särskilt bråttom med nya byggplaner.

- Vi kan inte fatta beslut nu, säger Lennart Fredenberg på Eon. Men vi vill medverka till att öppna dörren för nya reaktorer.

Eons första reaktor i Oskarshamn, O1, har 38 år på nacken och kan behöva bytas ut mot en O4:a. Det skulle kunna innebära en effektökning från O1:ans 500 megawatt till O4:ans 1 800 megawatt.

- Vi är beredda när det behövs, om det är lönsamt, om politikerna vill och det accepteras av opinionen, säger Lennart Fredenberg.

Samma sak gäller för Vattenfall och Fortum. Det framgick tydligt vid Elforsks konferens om nya reaktorer i torsdags, där hela kärnkraftsetablissemanget var samlat:

- Det viktigaste nu är att få lagen i kraft och politisk stabilitet, säger Eva Halldén på Vattenfall.

- Någon gång kommer vi till en punkt där de nuvarande reaktorerna gjort sitt. Det måste vi förbereda oss för redan nu.

Den punkten inträffar mellan 2020 och 2030, är de tre kärnkraftsägarna överens om. Då passerar många reaktorer femtioårsstrecket.