Energi

Kraftlänk kopplar ihop Norge med Europa

Med kraftlänken Skagerrak 4, mellan Norge och Danmark, kopplas för första gången den gamla och nya HVDC-tekniken ihop.
Med kraftlänken Skagerrak 4, mellan Norge och Danmark, kopplas för första gången den gamla och nya HVDC-tekniken ihop.

Norge och Danmark bygger en ny kraftlänk mellan länderna. För ABB innebär det en ny rekordleverans. För Norge innebär det ännu en viktig förbindelse med kontinenten.

Publicerad

Projektet kallas Skagerrak 4 och när det står färdigt 2014 finns det fyra kraftlänkar mellan Norge till Danmark.

Danskarna bygger i sin tur ut kapaciteten mot Tyskland, vilket gör att el från både dansk vindkraft och norsk vattenkraft lättare kan exporteras till Europa.

På så sätt kan den förnybara energin från Norden användas för att kapa toppar och fylla svackor dagtid i tyska och holländska nät. Den norska vattenkraften kan också fungera som balanskraft för den danska vindkraften.

Nattetid kan el från norra Europa skickas norrut för att spara vattenkraften i de norska dammarna och utjämna svackor i den danska vindkraften.

ABB levererar de två omriktarstationerna till Skagerrak 4. Stationerna ska placeras i varsin ände av en 240 kilometer lång kraftlänk (drygt hälften sjökabel).

För överföringen använder sig ABB av sin likströmsteknik HVDC light. Tekniken gör det lättare att styra distributionen av el och kontrollera spänningen i näten.

För första gången når den här tekniken en spänningsnivå på 500 kV, ett nytt världsrekord.

En annan nyhet är att HVDC light-tekniken i Skagerrak 4 körs ihop (bipol) med den klassiska HVDC-tekniken i Skagerrak 3, som byggdes av ABB 1993.

- Det är första gången vi kopplar ihop den gamla tekniken med den nya, säger Per Eckemark, chef för ABB:s HVDC-verksamhet.

Det betyder att den nya länken kan dra nytta av omriktarstationerna och kablarna i det gamla och att man därmed kan överföra dubbelt så mycket effekt i det kombinerade systemet.

Skagerrak 4 är beställd av nätbolagen Statnett i Norge och Energinet i Danmark.

För ABBs del är ordern värd cirka 1,2 miljarder kronor.

Norge har sedan ett par år tillbaka även en direktanslutning med Holland, via HVDC-länken Norned. Den är också byggd av ABB.