Energi

Kabel och omriktare till Sydvästlänken

Svenska Kraftnät lägger nu order på omriktarstationer och kabel till Sydvästlänken för 3,3 miljarder kronor hos Alstom och ABB.

Publicerad

Alstom har fått order på omriktarstationer i det högspända likströmsnätet, en order värd 2,18 miljarder kronor. ABB har fått order på kablar i det högspända likströmsnätet i förbindelsen. Den ordern är värd 1,17 miljarder kronor.

Sydvästlänken ska ta bort de flaskhalsar som finns i elöverföringen mellan norra och södra Sverige. Totalt blir länken 85 mil lång. I nätet överförs såväl högspänd likström (HVDC VSC) och växelström vid spänningen 400 kV.

Hela projektet ska vara klart 2018 till en kostnad av 7,3 miljarder kronor.