Energi

Förslag klart för elprisstöd till företag – tak på 22 miljoner kronor

Energi– och näringsminister Ebba Busch (KD).
Foto: Claudio Bresciani/TT
Energi– och näringsminister Ebba Busch (KD). Foto: Claudio Bresciani/TT

Svenska kraftnät (SVK) har presenterat ett nytt förslag om elprisstöd till företag, kommuner och föreningar. Det blir ett schabloniserat stöd till alla i elområde 3 och 4, men med ett tak för storbrukare. SVK räknar med att modellen får godkänt av EU.

Publicerad

Förslaget innebär i korthet att företag och andra juridiska personer i södra Sverige – elområde 3 och 4 – kan få upp till drygt 22 miljoner kronor i stöd (2 miljoner euro).

– Det är snarlikt och bygger på vår modell som vi tog fram tidigare, men vi har satt ett tak utifrån EU:s statsstödsregler, säger Malin Stridh, avdelningschef på Svenska kraftnät.

Det förra förslaget var inte förenligt med EU-regler och dömdes ut. Energiminister Ebba Busch (KD) säger i en skriftlig kommentar till TT att regeringskansliet nu gör ett förberedande arbete parallellt med inspektionens prövning "så att processen ska gå så snabbt som möjligt".

Tak utifrån EU–direktiv

I EU:s regelverk finns begränsningar för hur högt taket får vara för att kunna passera som ett godkänt statsstöd.

Det förslag som skrotades av regeringen den 22 december hade också ett tak, som Energimarknadsinspektionen beslutat om. Men det utgick från förbrukning och låg på tre miljoner kilowattimmar.

– Det var det som regeringen bedömde inte skulle godkännas av EU-kommissionen. Men nu har vi lagt ett tak utifrån de direktiv som finns från EU–kommissionen i ett specifikt krisregelverk. Det taket är på två miljoner euro, säger Stridh.

De allra flesta företag i Sverige kommer inte beröras alls av taket, enligt Stridh. Men för en del större företag kan dock stödbeloppet slå i taket.

Enligt Stridh är samtidigt regelverket om statsstöd komplext, med begränsningar och villkor som gäller vissa former av organisationer.

– Det här behöver tydliggöras av regeringen i samband med statsstödsprövningen i någon form av förordning eller liknande, säger hon.

Ska godkännas av Ei

Förslaget har nu skickats till Energimarknadsinspektionen (Ei), som ska ge sitt godkännande.

– Liksom förra gången har vi haft en dialog med Ei, så nära vi kan ha utifrån våra olika roller och stämt av frågetecken löpande, säger hon.

Stridh vill inte ge någon prognos för när hela prövningen av stödförslaget, av Ei, regeringen och EU kan vara klar och företagen kan få sina stödpengar.

– Det vågar jag inte sia kring, säger hon.

– Ei behöver fatta ett beslut och det kan jag inte svara för hur lång tid det tar. Och sedan, förutsatt att de fattat ett positivt beslut, behöver det göras en statsstödsanmälan. Efter det behöver en förordning tas fram, tillägger hon.

TT: Det låter inte som utbetalningar i februari?

– Det är inte min bedömning. Det här tar lite tid och det har vi ju sett även för hushåll att det tar tid att få regelverk och processer på plats.

Lina Broström, enhetschef på Ei, kan inte heller ge någon tidsprognos men säger att det förra förslaget hanterades på tre veckor.

– Om det görs förändringar i förslaget tar längre tid, men det går inte att säga hur lång tid det kommer att ta den här gången, säger hon och betonar att ärendet är högt prioriterat.

Schabloniserad modell: alla får stöd

Svenska kraftnät har även skickat en hemställan till regeringen, med en begäran om hjälp för att genomföra en statsstödsprövning och ett beslut om vilka myndigheter som kan bistå med att betala ut stödet till företagen.

Det finns utöver taket inga mekanismer i förslaget som sorterar bort storföretag som av olika skäl egentligen inte behöver något elprisstöd.

– Skulle vi göra en bedömning av varje företags kostnader och behov av stöd då skulle vi inte ha något stöd på väldigt lång tid, säger Malin Stridh.

– Allt bygger på en schabloniserad modell, tillägger hon.

Hur mycket elstöd ett företag får avgörs av hur stor förbrukningen har varit under perioden oktober 2021 till september 2022. Mest får företag i elområde 4, där stödet uppgår till 79 öre per förbrukad kilowattimme. I elområde 3 ligger stödet på 50 öre per kilowattimme.

Företagarna: Oro att det drar ut på tiden

Johan Grip, chefsekonom vid Företagarna, säger att den nya utformningen var förväntad, eftersom det tidigare förslaget föll på statsstödsreglerna.

Jonas Frycklund, biträdande chefsekonom vid Svenskt Näringsliv, är inne på samma linje.

”Det är en förväntad modell givet den situation som uppstått, och det är också rimligt att företagen får del av flaskhalsintäkterna, säger han och tillägger att deras bedömning är att den här modellen har bättre förutsättningar att godkännas”, skriver Frycklund till TT.

Det tror även Grip. Däremot vågar han inte tro på att det ska gå igenom smärtfritt.

– Det jag känner oro kring är att det kommer att dra ut på tiden, säger han.

Han syftar på hela processen. Först ska det ansökas om tillstånd från EU-kommissionen, sedan ska förslaget tillbaka och därefter behöver Svenska kraftnät hjälp med att betala ut pengarna, menar Grip.

– Dessutom verkar regeringen ovillig att använda Skatteverket för de här utbetalningarna och då riskerar det här att bli väldigt dyrt och ta väldigt lång tid.

Vill se sänkt elskatt för företag

Grip anser att regeringen är skyldig svenska småföretagare andra åtgärder och föreslår att man ska sänka skatten och momsen på el. Enligt honom är det inte uppenbart att det skulle vara inflationsdrivande.

– Det skulle hjälpa hårt trängda hushåll och företag i alla storlekar i hela landet och det skulle vara proportionerligt till hur mycket el de faktiskt använder, säger han och fortsätter:

– Jag förstår faktiskt inte hur en moderat finansminister inte kan tänka sig att sänka skatten i det här pressade läget.

TT: Om man bortser från att processen kan ta lång tid, är modellen då fungerande?

Det är i princip samma förslag som det förra. Det som är synd är att de inte tog chansen den här gången och såg till att företag som har drabbats hårt i elområde 1 och 2 av stigande elpriser också omfattas.

Förslaget går nu till Energimarknadsinspektionen

Dagens nya förslag om elprisstöd till företag, kommuner och föreningar från Svenska kraftnät ska nu godkännas av Energimarknadsinspektionen. I förra rundan tog inspektionen tre veckor på sig att göra tillägg och ge klartecken.

Precis som när det gäller elprisstödet till hushåll, som enligt regeringens plan ska börja betalas ut i februari, är det bara elanvändare i södra Sverige som kommer att omfattas av det stödpaket som nu ska presenteras.

Ett separat riktat stöd till elintensiva företag, som det har avsatts 2,4 miljarder kronor för i statsbudgeten, har tidigare presenterats av regeringen. Det ligger sedan slutet av december för prövning hos EU-kommissionen.

Regeringen har även föreslagit justeringar när det gäller möjligheten för företag att få anstånd med skatteinbetalningar för att hjälpa företag i krisläget, vilket ska läggas fram i en extra ändringsbudget i slutet januari.