Energi

Energimyndigheten lånar ut miljoner till grön teknik – utan kontroll

För ett par år sedan deltog Robert Andrén i arbetet med den blocköverskridande Energiöverenskommelsen som tecknades av fem riksdagspartier 2016. Foto: Sanna Percivall
För ett par år sedan deltog Robert Andrén i arbetet med den blocköverskridande Energiöverenskommelsen som tecknades av fem riksdagspartier 2016. Foto: Sanna Percivall

Energimyndigheten har beviljat över en halv miljard kronor i statliga lån till privata företag utan uppföljning och kontroll, rapporterar Dagens Nyheter.

Publicerad

535 miljoner kronor har lånats ut av en numera nedlagd enhet för att stödja utvecklingen av grön teknik och av dem har bara 47 miljoner betalats tillbaka eller skrivits av. Dessutom har bolagen sällan eller aldrig skickat in de ekonomiska rapporter och årsredovisningar som avtalen kräver, utan att det fått konsekvenser, enligt en ny kartläggning från Energimyndigheten som bedömer att hanteringen kan ha inneburit brott mot lagen.

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén tillträdde hösten 2018 ovetandes om omständigheterna.

– Min uppfattning är att det alltid ytterst är ledningen och ansvariga chefer som svarar för att en verksamhet sköts på korrekt sätt. Eftersom det framför allt handlar om bristande rutiner, kontroll och ledarskap, så är det ytterst ledningen som har ansvar. Nu är det mitt ansvar att se till att det här blir rätt, men historiken är inte min, säger han till DN.