Energi

Energikommissionens direktiv hyllas – och sågas

Birgitta Resvik Foto: Stefan Sjödin/Fortum
Birgitta Resvik Foto: Stefan Sjödin/Fortum

”Pragmatisk ansats”, eller ”naiva föreställningar”. Meningarna går isär bland energisektorns aktörer.

Publicerad

Vattenfalls vd Magnus Hall tycker att kommissionens upplägg verkar bra.

- Vi på Vattenfall är positiva till energikommissionens direktiv och ser fram emot att kunna bidra i den kommande processen. Idag finns en stor osäkerhet på marknaden, och för att investeringar ska kunna ske krävs en bred enighet om energipolitiken och de långsiktiga förutsättningarna, säger han.

Birgitta Resvik, chef för samhällskontakter på Fortum Sverige, ser också med tillförsikt på kommissionens direktiv.

- Jag kan väl önska att man tydligare hade lyft fram vattenkraftens roll i Sverige, och hur den kan utvecklas. Men generellt tycker vi det känns som att detta är en väldigt pragmatisk ansats som regeringen gör, man signalerar att effektfrågan är den stora utmaningen för framtidens energisystem. Vi välkomnar kommissionen och hoppas de kommer igång fort, säger Birgitta Resvik.

Yvonne Fredriksson, tidigare generaldirektör för Energimarknadsinspektionen, är inte lika positiv. Och då hon numera är pensionär och fri konsult, skräder hon inte orden:

- Jag är väl den enda i sammanhanget som är fri att säga vad jag tycker. Och jag sätter ingen större tilltro till att kommissionen kan lösa det trauma som svensk energipolitik är, säger hon.

Alliansens energiöverenskommelse från 2009 ”innehöll en viss framtidsoptimism” eftersom den inte uteslöt kärnkraften från energimixen, enligt Yvonne Fredriksson.

- Men vår nuvarande regering har vridit tillbaka klockan till 80-talets naiva föreställningar om att kärnkraften kan avvecklas och ersättas med förnybara energiresurser, säger hon.