Energi

Byggnaders miljöpåverkan blir regeringsfråga

Regeringen har fått kritik för att inte ta hänsyn till livscykelperspektivet när det gäller byggnaders klimatpåverkan. Nu tillsätter regeringen en utredning för att ta tag i saken.

Publicerad

Miljöpartisten Lise Nordin har kritiserat Alliansregeringen för att inte ta hänsyn till livscykelperspektivet i en tidigare utredning.

Men nu begär regeringen en utredning om forsknings- och kunskapsläget kring byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Uppdraget ska utföras av Boverket i samråd med Naturvårdsverket och Statens energimyndighet.

Regeringen verkar ha tagit intryck av forskningsrapporter som visar att utsläppen från byggfasen, inklusive materialtillverkning, är större än utsläppen under driftfasen. I beslutet nämns två rapporter som Ny Teknik tidigare har berättat om. Dels en rapport som visar att byggandet är en lika stor miljöbov som bilarna, dels en rapport som visar att klimatpåverkan från flerbostadshus är lika stor under byggfasen som under 50 års drift.

Regeringen ber också Boverket att lämna förslag på informationsinsatser och vägledningar som behövs i sammanhanget, men skickar med brasklappen att förslagen inte får strida mot regeringens åtgärder för att underlätta byggandet av bostäder.