Bygg

Bråk om mirakelfärgens effekt

Foto: Christian Rehn
Foto: Christian Rehn
Fyra hus i Tumba, utanför Stockholm, har målats utvändigt med Thermogaias färg Termoskydd. Sobhit Chemmannur, som studerar på KTH, bor i ett av husen men har inte hört talas om försöket att spara energi med hjälp av målarfärg. Foto: Christian Rehn
Fyra hus i Tumba, utanför Stockholm, har målats utvändigt med Thermogaias färg Termoskydd. Sobhit Chemmannur, som studerar på KTH, bor i ett av husen men har inte hört talas om försöket att spara energi med hjälp av målarfärg. Foto: Christian Rehn
Ulf Viktorsson. Foto: Botkyrkabyggen
Ulf Viktorsson. Foto: Botkyrkabyggen
Berit Lönn. Foto: Linda Nohrstedt
Berit Lönn. Foto: Linda Nohrstedt

Företaget Thermogaia hävdar att deras målarfärg sänker husets energianvändning. Som bevis hänvisar företaget till Botkyrkabyggens hus, som målades för ett par år sedan, vilket ska ha lett till en energibesparing på tolv procent. <br/> Men Botkyrkabyggen står inte bakom siffran.

Publicerad

Sedan ungefär fem år tillbaka säljer Thermogaia en målarfärg som kan användas både utvändigt och invändigt på den svenska marknaden. Färgen uppges ha avfuktande och värmereflekterande egenskaper, bland annat tack vare små keramiska kulor. Företaget anger att färgen kan sänka energibehovet för uppvärmning med upp till 24 procent. Fastighetsbolaget Botkyrkabyggen har målat fyra hus utvändigt med Thermogaias färg.

I slutet av oktober bjöd Thermogaia in till ett press­seminarium där Botkyrkabyggen skulle berätta om energibesparingen som har gjorts i husen.

När Ny Teknik ringer Karl-Erik Käck, teknisk expert på Botkyrkabyggen och den som inledde försöket med färgen, bekräftar han en energibesparing på 16 procent under det första årets mätning, och säger att även en uttorkning av fasaderna har kunnat uppmätas.

Enligt Thermogaia rör det sig, efter korrigeringar av programvarufel, om en 12-procentig energibesparing under de första två åren.

Men Ulf Viktorsson, Botkyrkabyggens teknikchef, säger att företaget inte står bakom siffrorna. Dels därför att utvärderingen inte är färdig, dels för att de ommålade husen har jämförts med omålade hus, i stället för med hus som har målats med en traditionell färg. Mätningen visar alltså inte om färgen är bättre än andra färger, utan bara om den är bättre än att inte göra något alls.

– Vi kommer inte att kunna ge svar till branschen om hur mycket energi som den här metoden sparar, därför att vårt projekt i grunden är en jämförelse mellan äpplen och päron, säger Ulf Viktorsson.

Han tycker ändå att utvärderingen av färgen har ett värde, eftersom Botkyrkabyggens information kan kompletteras med data från hus som har målats om med en traditionell färg.

Det är dock inget som Botkyrkabyggen planerar att göra i dagsläget.

– Vi ser inte att vår uppgift i livet är att bedriva forskning. Vi hoppas att en del andra gör ytterligare kompletterande undersökningar och jag kommer också att avvakta mer vetenskapliga belägg för hur den här färgen fungerar, säger Ulf Viktorsson.

Hur kommer det sig att Botkyrkabyggen medverkar i ett presseminarium där siffror redovisas som ni inte står bakom?

– Jag vet inte hur det där gick till. Jag tror inte att Karl-Erik var på seminariet för att bekräfta eller dementera sifferuppgifter utan för att bidra med sina praktiska erfarenheter av metoden, säger Ulf Viktorsson.

Berit Lönn, vd på Thermogaia, blir förvånad när hon får höra att Botkyrkabyggens tekniska chef tycker att jämförelsen med ett omålat hus haltar.

– Jag förstår att man vill testa mot vanlig färg, men jag undrar varför man inte har samma behov när man pratar om energibesparing från tilläggsisolering, säger hon.

Thermogaia har kritiserats för att inte kunna styrka sina påståenden med laboratoriestudier i stället för att genomföra ommålningar där det är svårt att kontrollera att rätt variabler mäts (se artikel intill).

Berit Lönn säger att det saknas testmetoder för att utvärdera färgens reflektionsförmåga i kombination med avfuktningsförmågan, men att diskussioner pågår med ett antal professorer för att utveckla metoder och göra sådana studier.

– Vår leverantör har gjort tester av avfuktning och reflektionsförmåga i enskilda tester men det har funnits olika åsikter om slutsatserna. Därför har vi valt att gå till kunder och visa i verkligheten att färgen ger effekt, säger hon.

Men har ni då tillräckligt på fött­erna för att säga att färgen ger en energibesparing?

– Jag bedömer det, eftersom flera mätningar har gjorts i Tyskland och vi har mätningar som är på gång i Sverige, säger Berit Lönn.
Efter att artiklarna om Thermogaia har publicerats i Ny Teknik vill Botkyrkabyggen göra följande förtydligande:

”Den preliminära siffra som redovisats angående energibesparing, 12 procent jämfört med ett hus som inte målats, är korrekt. Denna siffra presenterades av Karl-Erik Käck, som på Botkyrkabyggens uppdrag deltog i ett seminarium.

Vi avvaktar slutrapporten från ÅF som kommer att läggas ut på vår hemsida samt presenteras på ett Sabo-seminarium våren 2014.”