Energi

Åtta elbolag läser inte av mätarna rätt

Lagen om månadsvis avläsning av elmätarna blev en svår nöt för elnätbolagen i Sverige. Många elkunder får inte sina mätaravläsningarna inrapporterande i rätt tid.

Publicerad

Energimarknadsinspektionen slår nu ned på åtta mindre elnätsbolag efter att i våras ha gått hårt åt de fem största.

- Bristerna handlar i huvudsak om att företagen inte skickat de avlästa mätvärdena till elhandlarna i tid, vilket innebär att kunderna inte blivit fakturerade utifrån faktisk elförbrukning, säger Tommy Johansson, avdelningschef på EI.

EI kräver nu att Almnäs Bruk, Bergs Tingslags Elektriska, Gotlands Energi, Härjeåns Nät, Jämtkraft Elnät, Telge Nät, Umeå Energi Elnät och Värnamo Elnät AB senast den 1 februari lämnar in en handlingsplan där det framgår vilka åtgärder företagen kommer att vidta för komma till rätta med bristerna.

De åtta företagen har tillsammans ungefär 250 000 kunder. Runt 8 000 kunder berördes av bristerna, det vill säga drygt tre procent.

Samma resultat kom EI fram till i våras när man granskade de fem största elnätsbolagen. Också då hade cirka tre procent av kunderna inte fått sina mätvärden inrapporterade i tid.

I den aktuella granskningen fanns ytterligare två elnätsbolag med – Ekfors Kraft och Alvesta Elnät.

Alvesta Elnät klarar sig undan med en tillfredsställande förklaring och ärendet skrivs av.

Också Ekfors Kraft i Haparanda och Övertorneå lämnas åt sidan, men av andra skäl.

Ekfors Kraft sattes den 30 september under tvångsförvaltning efter många års kontroverser med de två kommunerna.

Ekfors Kraft och dess kontroversielle ägare Mikael Styrman har varit på kollisionskurs med kommuner och myndigheter sedan början av 2000-talet. Ekfors Kraft har till exempel stängt av gaturbelysningen under vintern med motiveringen att kommunerna inte betalat räkningarna.