Energi

Allt ljus på slutförvaret

För ett par veckor sedan togs den andra provkapseln upp ur berget vid Äspölaboratoriet i Oskarshamn. Foto: SKB
För ett par veckor sedan togs den andra provkapseln upp ur berget vid Äspölaboratoriet i Oskarshamn. Foto: SKB
Michael Sailer från Öko-institut i Tyskland höll ett avslutningstal i SSM:s lokaler i Solna på fredagseftermiddagen. Foto: SSM:s direktutsändning
Michael Sailer från Öko-institut i Tyskland höll ett avslutningstal i SSM:s lokaler i Solna på fredagseftermiddagen. Foto: SSM:s direktutsändning

I dag avslutades ett veckolångt besök av en grupp internationella forskare som ska utvärdera det svenska slutförvaret av använt kärnbränsle. ”Det har varit en lång vecka”, säger ordförande i gruppen, tysken Michael Sailer.

Publicerad

Det är den statliga strålsäkerhetsmyndigheten som bett Oecd:s kärnenergibyrå Nea att göra en oberoende granskning av den svenska metoden att slutförvara använt kärnbränsle i lerinbäddade kopparkapslar 500 meter ned i urberget.

Den svenska metoden kallas KBS-3 och har under 30 års tid utvecklats av kärnkraftsbolagens gemensamma forskningsföretag SKB. I våras ansökte SKB om att förlägga slutförvaret i anslutning till Forsmarks kärnkraftverk i Uppland.

Redan då kopplades Nea-experterna in. Nu har de gjort ett veckolångt besök i Sverige fyllt av utfrågningar och studiebesök vid både Forsmark och Oskarshamn, där forskningslaboratoriet Äspö ligger.

Avslutningsseminariet kan ses i efterhand på SSM:s webbplats.

- Det har varit en lång vecka. Nu måste vi hem till våra respektive skrivbord och analysera vad vi sett och hört, sa Nea-gruppens ordförande Michael Sailer från Öko-institutet i Tyskland.

Övriga gruppmedlemmar är Simcha Stroes-Gascoyne från Kanada, Frabrice Bossier från Frankrike, Wilhelm Erning från Tyskland, Tomochika Tokunaga från Japan, Juan Carlos Mayor från Spanien, Simon Löw från Schweiz, John H Kessler och Janet P Kotra från USA och Claudio Pescatore från Frankrike.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnkraftsgranskning Mkg gick på fredagseftermiddagen ut med kritik av vilken information Nea-gruppen fått under sitt Sverigesbesök.

- Här kom kraftindustrin mycket lindrigt undan. Den internationella gruppen ställde inga skarpa frågor om kopparkorrosion, trots all kritik som har kommit från kunniga forskare om hur koppar kan korrodera, säger Johan Swahn från Mkg, som arbetar med slutförvarsfrågor åt Naturskyddsföreningen. 

Och Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen är på samma linje.

- Utfrågningen visar att den internationella granskningsgruppen behöver vidga sin blick och gräva djupare. Flera underlag från Naturskyddsföreningen och oberoende forskare bör kunna ge gruppen bättre insikter i var de ska leta. Det går inte bara att läsa kärnavfallsbolagets ansökan för att hitta bristerna. Det livsfarliga radioaktiva avfallet frånkärnkraften måste hanteras bättre, säger Mikael Karlsson.

Ladda ned SKB:s presentationer från den 12 december.

Ladda ned SKB:s presentationer från den 13 december.

Detta har hänt i december

1. I början av december togs den andra av sex försökskapslar upp ur Prototypförvaret i Äspölaboratoriet i Oskarshamn. Där har de legat i sju år för test om samspelet mellan kapsel, lera och berggrund. Det har tagit nästan ett år att gräva sig igenom den ler- och stenfyllda tunneln fram till de bentonitfyllda förvaringshålen. De fyra kapslar som är kvar ska inte upp för analys förrän 2020.

2. Miljödepartementets kärnavfallsråd publicerade sin rapport från besöket i finska Olkiluoto, där det finska slutförvaret ska byggas. De två finska kärnkraftsbolagen TVO och Fortum ett gemensamt forskningsföretag, Posiva, som provborrar i Onkalo där det finska slutförvaret ska ligga.

3. SKB-direktören Saida Laârouchi Engström var den 2 december inbjuden av den gröna gruppen i det tyska parlamentet för att informera om den svenska och finska metoden för slutförvaring av använt kärnbränsle.

4. I dag fredag guidade hon Frankrikes ambassadör i Sverige genom forskningsanläggningarna i Oskarshamn. Hon ledde i september en fransk arbetsgrupp vars uppgift är att hitta en framkomlig väg för det franska kärnavfallsprogrammet.

5. Under hela veckan har en tiohövdad forskargrupp från Oecd:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency varit i Sverige för att på plats studera det som beskrivits i SKB:s ansökan om slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark.