Elbilar

Många ebilister fortsätter att ladda via eluttaget hemma

Oroande att så många väljer att använda schukoladdaren som den primära laddaren till elbilen, menar Cecilia Routledge. Foto: CTEK
Oroande att så många väljer att använda schukoladdaren som den primära laddaren till elbilen, menar Cecilia Routledge. Foto: CTEK

Det är något som Elsäkerhetsverket avråder ifrån. Men bland dem som föredrar att ladda sin elbil hemma använder en femtedel det vanliga schuko-uttaget, enligt en enkätundersökning

Publicerad Uppdaterad

Batteriföretaget CTEK, som är verksamt inom skötsel och underhåll av bilbatterier, ligger bakom den nationella undersökningen ”Sverige laddar” (pdf). Där har bolaget frågat 550 svenskar hur de laddar sina laddhybrider och elbilar samt var de vill se ny laddinfrastruktur.

Bland deltagarna var 90 procent positiva till att laddinfrastruktur installeras på offentliga platser. Tanken att ladda vid macken var inte lika attraktiv: 76 procent var positiva till installation av laddutrustning vid bensinstationer.

Störst är intresset för hemmaladdning. Bland dem som ägde eller hade tillgång till en elbil eller laddhybrid svarade 72 procent att de mestadels laddar sin bil i hemmet. En något högre andel av de som bodde på landsbygd valde i första hand att ladda hemma – 76 procent mot 71 procent för gruppen som bor centralt i en tätort.

Bland studiens hemmaladdare hade 63 procent installerat en laddbox, något som fler än var femte i gruppen saknade. De använde istället en så kallad schukoladdare, med andra ord en vanlig stickkontakt från ett fast eluttag. Nu varnar CTEK för att schukoladdare i stor utsträckning används på ett felaktigt sätt.

– Det är intressant att de flesta elbilsägare väljer att ladda sitt fordon hemma. Men det är oroväckande att en femtedel väljer att använda schukoladdaren som den primära laddaren. Schukoladdaren ska inte användas för laddning varje dag. Den är en portabel laddare som är smidig att ta med i bilen och att använda när man är på resande fot, vilket kan jämföras med ett reservdäck, säger Cecilia Routledge, globalt ansvarig för Energy & Facility på CTEK.

Samma slutsats drog Elsäkerhetsverket som redan för tre år sedan gick ut och avrådde från att ladda elfordon i ett vanligt schukouttag. Ett exempel på vad som kan hända är branden i Sunne 2018 som förstörde ett tvåfamiljshus (utredningen kunde dock inte klarlägga om branden uppstod i eluttaget eller en timer). Tidigare har Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket, uttalat sig i Ny Teknik om att schukouttag inte är dimensionerade för långvarig hög last, utan för anslutning av exempelvis en kaffekokare

I studien fick deltagarna också svara på frågan huruvida de kände till Naturvårdsverkets bidrag Ladda bilen, som erbjuder ett stöd på 10 000 kronor för en egen installation av laddinfrastruktur. 85 procent kände till möjligheten och fler än hälften hävdade att bidraget påverkar deras möjlighet att få upp en laddare hemma.