Fordon

Nödrop i bilar från 2015

EU-kommissionen väntas på torsdag föreslå att alla nya bilar utrustas med nödlarm från 2015.

Publicerad

Nödlarmen ingår i det s k E-Call-systemet, som ska bli standardutrustning i personbilar och lätta lastbilar.

EU kommer sedan uppmana alla medlemsstater att se till att E-Call får heltäckning över respektive land. Nödsignaler från systemet måste alltid få prioritet i mobilnäten.

Systemet kommer att kosta mindre än 1000 kronor per fordon.

E-Call ska utlösas automatiskt vid en svår olycka och skicka data till närmaste länk, varifrån information sänds vidare om bilens position och tidpunkten för olyckan.

Enligt EU-kommissionen kan systemet skynda på räddningsinsatser med 40 procent i städer och 50 procent på landsbygden. Kommissionen har som mål att halvera antalet döda i trafiken fram till 2020. År 2001 dog 54000 personer i  trafikolyckor inom unionen.