Digitalisering

Smarta mobiler – nya trafikfaran

Prata är ok. Men att släppa blicken från vägen för att skicka sms och surfa på mobilen är livsfarligt enligt trafikforskare.

Publicerad

De smarta mobiltelefonerna är det nya stora hotet mot trafiksäkerheten. Bilförare som sms:ar, surfar och kikar på appar är en trafikfara eftersom de tenderar att ta bort blicken från vägen under längre stunder.

- Förare bör inte släppa blicken från vägen mer än korta ögonblick, och med rätt tajming. Högst två sekunder i taget, säger Trent Victor, trafiksäkerhetsforskare på fordons- och trafiksäkerhetscentrum Safer på Chalmers och även anställd på Volvo Technology.

Ett antal nya amerikanska studier, som analyserat verkliga olyckssituationer med hjälp av video, visar att det är 23 gånger farligare att skicka sms bakom ratten än att köra normalt. Att ta bort ögonen från vägen för länge, speciellt långa blickar på mer än två sekunder ökar olycksrisken dramatiskt.

Samma typ av studier visar att det inte är så farligt som många hävdar att bara tala i mobilen eftersom föraren då har uppsikt över vägen. Att använda handsfree visar sig påverka resultatet endast marginellt.

- Man kan generellt säga att handsfree har en neutral eller till och med en positiv effekt, säger Trend Victor.

Att användningen av handsfree skulle skärpa uppmärksamheten är dock omdiskuterat. Forskarna är heller inte överens om vad som skulle kunna bidra till en sådan effekt.

- En idé är att det kan aktivera en trött förare, men här pågår en diskussion och det behövs mer forskning, säger Trent Victor.

På måndag inleds en stor trafiksäkerhetskonferens på Chalmers och då väntas frågan om hur prat och knappande på mobilen påverkar olycksrisken orsaka het debatt.

Bland annat pekar studier i simulatorer på att mobilprat faktiskt minskar reaktionsförmågan. Å andra sidan visar alltså studierna av verkliga olyckor att bara prata i mobilen inte leder till någon dramatiskt ökad olycksrisk.

- Man kan jämföra med utveckling av läkemedel där labbförsök på möss visar på ett resultat och kliniska försök på människor visar ett annat, säger Trend Victor.

Inom Safer på Chalmers utvecklas ny teknik för mer avancerade verklighetstester där sensorer och kameror som bland annat följer ögonrörelserna hos föraren placeras på testbilar. Om bilen sedan hamnar i en olycka analyseras resultatet.

Sverige är det enda landet i Europa som inte har något förbud mot att prata i mobil utan handsfree i bilen. Frågan är under utredning och senare i höst ska trafikforskningsinstitut VTI lämna in en rapport om forskningsläget till regeringen.

I våras utarbetade Trafikverket, AB Volvo, Volvo cars, Chalmers och VTI ett dokument där man ifrågasätter ett förbud i Sverige.

(Finns på en länk en bit ner i pressmeddelandet http://www.chalmers.se/safer/EN/news/press)

- Vi föreslår istället att man premierar god design. Det kan vara att telefonen har ett ”driving mode” och att apparna i det läget är anpassade för bilkörning, säger Trent Victor.

Han menar att informationen som kan fås genom telefonen på många sätt också kan hjälpa föraren, till exempel genom att varna för köbildning.

Bilens säkerhetssystem kan också förbättras så att bilen autoamtiskt undviker kollisioner eller rätar upp sig om föraren är på väg att köra av vägen. 

Genom kameror som följer ögonrörelserna kan föraren också varnas om han eller hon släpper blicken för länga från vägen.