Opinion

”Sluta krångla med skatten på solel”

Rickard Nordin, energipolitisk talesperson, Centerpartiet
Rickard Nordin, energipolitisk talesperson, Centerpartiet

REPLIK. Reglerna för solel måste förenklas och den skattemässiga klåfingrigheten upphöra, skriver Rickard Nordin, (c).

Två miljöpartister skrev i en debattartikel i Ny Teknik om solel och hur fantastiskt arbete regeringen gör. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut för den som granskar statistiken lite närmare.

Regeringen har mycket riktigt gjort ett par justeringar till det bättre. Vi är helt överens om det rimliga i att ta bort momskravet för privatpersoner som säljer el i liten skala och det är bra att det finns en utredning om hur andelsägande ska kunna ges liknande skattemässiga förutsättningar som övrig mikroproduktion. Där har vi i Centerpartiet samma förslag som regeringen och gläds åt att det nu händer saker. Vi vill också likt debattörerna slopa importtullarna på solceller. Men här ligger oket tungt på regeringen. Det är de som för förhandlingar i EU. Då räcker det inte med att uttrycka en vilja i debattartiklar, det krävs aktiv verkstad.

Dessvärre finns det andra saker som inte varit lika glädjande. Energimyndigheten gick nyligen ut med ett pressmeddelande med rubriken ”Tillväxttakten för solceller minskar för första gången på flera år”. Det glömde de miljöpartistiska debattörerna att nämna.

Det är fortfarande en uppgång, men i mycket lägre takt än tidigare, vilket är en direkt konsekvens av solskatten. En skatt som motiverades från regeringen sida med EU-regler. När EU-kommissionen sedan dementerade gick det helt plötsligt att reducera skatten kraftigt och den notifiering om att ta bort skatten som debattörerna talar om skickades iväg.

Frågan är varför det inte gjordes direkt? Varför införa en skatt för att sedan sänka den kraftigt och vilja ta bort den helt? Det har skapat osäkerhet och ryckighet och är en stor bidragande orsak till att utbyggnadstakten dämpats.

Vi i Centerpartiet har hela tiden varit emot solskatten och vill nu att den skrotas helt. Vi vill dessutom göra ett flertal nya reformer för att snabba på utbyggnaden av solel än mer. Intresset finns och nya aktörer är på väg in på marknaden om bara krånglet kan minska och förutsägbarheten öka.

Vi vill, likt branschen fasa ut investeringsstödet, för att ersätta med ROT-avdrag på samma nivå som det gamla avdraget. Det är snabbare, pålitligare och effektivare. Det ger nästan samma pengar och är också något som föreslagits av Energimyndigheten.

Vi vill också ge möjlighet till undantag från elnätsmonopolet, så att grannar kan skapa egna solpooler där den i grannskapet som råkar ha bäst tak kan sätta upp lite fler paneler och dela med sig direkt till de som vill.

Vi vill dessutom ha enhetliga bygglovsregler i hela landet så att samma regler gäller. Det underlättar otroligt mycket för den som vill beskriva processen och hjälpa den som köper ett system.

I andra länder säljs solpaneler i varuhus som IKEA, som nu dessutom annonserat att Sverige kan bli nästa marknad. För att en sådan försäljning ska bli möjlig behöver också reglerna göras enklare och tydligare. Det är det våra förslag syftar till.

Vi ser en stor potential och många människor uttrycker en önskan om att sätta upp solpaneler på taket. För att göra den affären enklare och mer lönsam behöver krångel och osäkerhet minska. Att göra sin egen energi hemma är ett utmärkt exempel på närodlad politik. Det minskar dessutom sårbarheten i en krissituation med många små elproducenter istället för några få stora. Det är ett perspektiv som blir allt mer relevant i vår oroliga tid.

Solelen har helt enkelt många fördelar och har möjlighet att växa och ta en självklar plats i vår elmix, om politiken tillåter. Då behövs enklare regler och mindre skattemässig klåfingrighet. Det jobbar vi i Centerpartiet för.

Rickard Nordin, Energipolitisk talesperson, Centerpartiet