Opinion

”Kör på el och tro på järnvägen”

ENKÖPING 20130428 Passagerare i ett dubbeldäckartåg på sträckan mellan Västerås och Stockholm. Foto: / Kod 10180 Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix
ENKÖPING 20130428 Passagerare i ett dubbeldäckartåg på sträckan mellan Västerås och Stockholm. Foto: / Kod 10180 Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix
Kjell Jansson, vd Svensk Energi
Kjell Jansson, vd Svensk Energi

DEBATT. Trafikverket planerar infrastrukturen för en förgången tid. Bilåkande har snart nått sin kulmen. Låt Sverige ta ledningen i utvecklingen av eldrivna transporter, skriver Magnus Olofsson på Elforsk och Kjell Jansson, Svensk Energi.

I somras släppte Trafikverket sitt förslag till nationell plan för transportsystemet åren 2014–2025. Förslaget innehåller intressanta nysatsningar där elektrifierade vägar för eldrivna lastbilar är ett exempel. Elforsk är med i den positiva utvecklingen.

Förvånande är emellertid tron att transporterna på väg ska nå högre tillväxt än de på järnväg fram till år 2030. Men hur har då trafiken förändrats de senaste tio åren? Jo, det har myndigheten Trafikanalys svar på. Trafikanalys grafer.pdf

Bilåkandet mätt i personkilometer har ökat med blygsamma fyra procent. Därtill har bussresandet minskat med nära sju procent. Tågresandet har däremot ökat med imponerande 32 procent under de senaste tio åren. Denna positiva utveckling ska nu brytas enligt Trafikverkets bedömning.

Flera experter menar att Sverige passerat eller snart passerar bilkulmen. Drivmedelsförsäljningen minskar. På tåget blir restiden nyttig genom läsplattor och datorer. Urbaniseringen fokuserar resandet mellan orter med järnväg.

Är det då rätt att planera infrastrukturen för en förgången tid?

Visst borde vi lyfta fram den positiva utvecklingen på våra spår. Aldrig förr har det rests så mycket med tåg i Sverige som nu!

Men, hur har då godstransporterna utvecklats? Jo, godstransporterna på väg minskade med nio procent mellan åren 2002 och 2012 enligt statistiken från Trafikanalys. Detta medan godstrafiken på järnväg ökade med 15 procent mätt i tonkilometer. Trots detta bygger underlaget i Trafikverkets förslag på att godstransportarbetet på järnväg bedöms öka med 39 procent till år 2030 medan motsvarande ökning för lastbilar blir hela 58 procent.

I Sverige går nästan alla tåg på el från vind- och vattenkraft. Tågen är dessutom svårslaget energieffektiva genom lågt luftmotstånd med vagnar som rullar tätt och lätt efter varandra på stålhjul mot stålräls.

Nu kan förstås inte all trafik gå på järnväg. Därför är det viktigt att undersöka möjligheten att elektrifiera även andra transportslag, inklusive personbilarna.

Spårvägarna upplever en renässans. Därtill blir hybrid- och trådbussar allt vanligare. Eldrift utan avgaser är särskilt fördelaktigt i stadsmiljö. Dessutom minskar bullret.

Batteribussar och laddhybridbussar i städer är en särskilt lågt hängande frukt.

Elektrifierade motorvägar är en intressant utvecklingslinje för att minska utsläppen från lastbilar, samtidigt som energieffektiviteten ökar radikalt vid övergång till eldrift. Kineserna upptäckte tidigt fördelarna med batteridrivna fåhjulingar. Den tekniken finns redan. Men elcyklar och elmopeder nämns överhuvudtaget inte i Trafikverkets förslag.

Fram till den 1 oktober 2013 är Trafikverkets förslag på remiss. Låt Sverige ta ledningen i utvecklingen av eldrivna transporter – på våra spår och på våra vägar!

Magnus Olofsson, Vd Elforsk

Kjell Jansson, Vd Svensk Energi