Opinion

Gör oss stolta över vår fordonsindustri

Det krävs visionära ledare som satsar stort på elhybridteknik och lättare fordon för att framtidens bilar ska kunna utvecklas i Sverige, skriver Mats Alaküla, som är professor och hybridexpert.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Svensk fordonsindustri är i kris. Speciellt den av konkursmässiga amerikanska företag ägda personvagnsindustrin. Dessutom är den i behov av en kostsam strategisk förnyelse av produktsortimentet. Det krävs en genomgripande satsning nu på elhybridteknik, batteriteknik, laddningsinfrastruktur, ännu lättare och energisnålare fordonskonstruktioner med mera. Detta är en dyrbar omställning som kräver en visionär ledning beredd att uthålligt ta stora omställningskostnader.

Inom ett fåtal fordonsgenerationer kommer fossila bränslen att vara kommersiellt marginaliserade och transportindustrin att ha ställt om till förnyelsebara bränslen. Faith Birol, chefsekonom på International Energy Agency, säger: "We better leave oil before it leaves us". En övergång till fordon som drivs av biobränslen och el är inte bara en möjlighet utan en nödvändighet. Det största värdet med elhybridfordon är att de banar väg för laddhybrider (så kallade plugin-hybrider) vilka indirekt ger tillgång till ett helt nytt spektrum av förnyelsebara "bränslen" - de som kan föras över via elnätet (vatten-, vind-, sol med mera).

Sverige har goda förutsättningar att lyckas med denna omställning. Vi har en stor och diversifierad fordonsindustri (tillverkare av personbilar, lastbilar, bussar, tåg, arbetsmaskiner, stridsfordon, till och med en supersportbil) och en stark elektroteknisk industri.

Dessutom har vi en inhemsk energiförsörjning som till nästan hälften är förnyelsebar. Vi har framstående biobränsleforskare och satsar på produktion och användning av biobränslen. Sist men inte minst har vi resterna av vår batteriindustri som håller på att resa sig som tillverkare av moderna batterier som är lämpliga för elhybridfordon.

Vissa transporter kan inte elektrifieras. En motorcykel, el-skoter, en personbil och en lastbil behöver 10 kilo, 40 kilo respektive 200 kilo väl använda moderna batterier för att drivas 10 km. Det är realistiska vikter på batterierna och en mycket viktig öppning för el som fordonsbränsle.

En långtradare är inte intressant att köra 10 kilometer, men om man vill köra 1?000 kilometer på eldrift så behövs 20 ton batterier. Det är inte rimligt att utrusta långtradare så. En Boeing 747 skulle behöva långt mer än sin "take off weight" i bara batterier.

När vi i en framtid har ont om flytande bränsle, för att fossilbränslen är för dyra att utvinna och biobränslen är otillräckliga, måste vi prioritera vilka fordon som får biobränslen och vilka som får gå på el. Det är då som de lättare fordonen i synnerhet samt en del av de tyngre behöver plugin-funktion.

Jag vill att svensk fordonsindustri, även personbilsindustrin, ska finnas kvar i Sverige om 20 år. Det kräver en grad av självstyre som bara tycks vara möjlig genom inhemskt ägande. Vi har massor av kunniga och visionära tekniker, ingenjörer och forskare som inget hellre vill än att få göra oss stolta över vår fordonsindustri.

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.

Jag uppmanar starka ledare inom politik, fordonsindustri, riskkapital och energiindustri att söka öppningar för att med stor kraft ta tillbaka initiativet när det gäller utveckling av framtidens fordonsteknik till fordonsindustrin i Sverige.

Mats Alaküla

Professor vid Lunds tekniska högskola och expert på hybridteknik i fordon.