Opinion

”Endast 100 procents täckning duger”

Teres Lindberg (s), riksdagledamot
Teres Lindberg (s), riksdagledamot

DEBATT. Tillgången till höghastighetsbredband och fiber är i grunden en fråga om demokrati. Vår nuvarande regering saknar förslag och ambitioner som för oss framåt, skriver Teres Lindberg (s).

Vi lever i en tid där allt mer blir digitaliserat och tillgången på fiberinfrastruktur spelar en allt större roll.

Sverige har länge varit Europaledande när det gäller nätanvändande och digitala tjänster. Senaste siffrorna från EU-kommissionen visar dock att vi håller på att bli omsprungna.

Avgörande faktorer till vårt lands position är två socialdemokratiska reformer: Dels hem-pc-reformen som infördes 1998 och gav möjlighet för vanligt folk att hyra, låna eller köpa en dator skattefritt, och dels Rosengrenpengarna som avsattes av regeringen 2002 med syftet att kommuner som av marknadsskäl inte var intressanta för bredbandsföretag ändå skulle ha möjlighet att ge sina invånare tillgång till snabb internetuppkoppling.

Vårt land har speciella förutsättningar för att klara utmaningarna på it-området. Det faktum att vi är ett stort glesbefolkat land med 21 invånare per kvadratkilometer (jmf Tyskland 230 invånare per kvadratkilometer) talar för att vi behöver fortsätta med progressiva reformer för att bibehålla och utveckla vår ledande position.

Den tidigare alliansregeringen avvecklade en framåtsyftande reforminriktad politik och ersatte den med en tro på att marknaden ska lösa utbyggnaden av fiber i vårt land. Trots detta har ändå ett hyggligt arbete kunnat upprätthållas på området och dessutom har en nationell bredbandsstrategi tagits fram. Den gäller fortfarande och syftar till att 90 procent av hushållen ska ha minst 100 megabit per sekund år 2020.

Vår nuvarande regering har dock i allt väsentligt bara låtit den tidigare regeringens arbete tuffa på utan förslag och ambitioner som för oss framåt. Tillgången till höghastighetsbredband och fiber är i grunden en fråga om demokrati och inkludering. Dessutom är det en förutsättning för att hela landet ska kunna leva och för att upprätthålla Sveriges konkurrenskraft. Inget annat än 100 procent är gott nog!

Medan statsministern funderar på vem som ska axla ansvaret som it-minister vill jag passa på att göra följande inspel:

Regeringens politik och statens agerande har en avgörande roll i hur vårt land ska klara sig framöver. Att vara i framkant är inte tillräckligt. Vi behöver vara bäst om vi ska kunna hävda oss i den globala konkurrensen och för att skapa förutsättningar för framtidens kunskapsintensiva samhälle. Det är dags att jacka upp it-politiken!

Teres Lindberg (s), riksdagledamot Trafikutskottet