Opinion

”Digitalisering mer än bara rätt teknik”

Susanne Timsjö, programchef för det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT och Automation Foto: Henrik Mill
Susanne Timsjö, programchef för det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT och Automation Foto: Henrik Mill

DEBATT. Processindustrin har arbetat länge med automationssystem. Det vi har gjort – och gör – kan utnyttjas även av den tillverkande industrin, skriver Susanne Timsjö, innovationsprogrammet PiiA.

I dag ser vi ett antal stora satsningar i Sverige kopplade till digitaliseringen och aldrig tidigare har vi sett så mycket pengar i innovationssystemet. De strategiska innovationsprogrammen och regeringens samverkansprogram erbjuder tillsammans fantastiska möjligheter att verkligen göra skillnad för konkurrenskraften på sista raden.

Digitaliseringen innebär så mycket mer än att tillföra en viss typ av teknik till en viss typ av bransch. Digitaliseringen i sig är en dörröppnare mellan branscher och vi kommer att få en helt ny typ av leverantörer till industrin, leverantörer som traditionellt sett legat långt ”utanför” densamma. Vi måste försöka få in nya aktörer och parter i digitaliseringsprojekten; varför inte beteendevetare, kulturarbetare eller spelutvecklare? Mycket av den digitala utvecklingen sker utanför industrin och vi måste lära oss att dra nytta av den.

Framförallt måste vi dock bli bättre på att utnyttja de fördelar vi redan har inom svensk industri, där en stor del av vårt arbete går ut på att skapa en ökad förståelse för processindustrins betydelse för Sverige. Processindustrin står för 51 procent av Sveriges export och den är lika viktig i hela Europa, där processindustrin står för halva BNP. När politiker och beslutsfattare pratar om vikten av industrin så halkar de ändå oftast in på tillverkningsindustri som elektronik- eller fordonsindustrin.

Men process- och tillverkningsindustrin närmar sig varandra och systemleverantörer, som tidigare var tydligt inriktade mot antingen den ena eller andra, levererar allt oftare till båda industrierna. Tillverkningsindustrin ser alltmer på sin verksamhet som ett flöde, till stor del inspirerad av Lean och det flödestänk som Toyota representerar. Det finns uppenbara likheter med tankegångarna inom processindustrin och Lean som koncept är applicerbart inom alla industrier.

Inom processindustrin handlar det om att förädla råvara, från inleverans till utskeppning. Ända sedan processindustrins begynnelse har ett stillestånd lett till förödande konsekvenser. Under lång tid har därför system för övervakning och styrning tagits fram och förfinats, något som inte varit lika uttalat inom tillverkningsindustrin.

Naturligtvis har processindustrin även en hel del att lära av tillverkningsindustrin, bland annat med tanke på Lean där tillverkningsindustrin kommit en bra bit längre. Dessutom arbetar de mycket mer med smarta material och produkter, det finns ofta ett digitalt innehåll i det de producerar. Här finns det flera gemensamma områden för hela industrin att titta på, men fortfarande är det alltför ofta som bara tillverkningsindustrin lyfts fram. Vi måste se till hela den svenska industrin.

Därför är det viktigt att lyfta processindustrins betydelse även för digitaliseringen av den tillverkande industrin. Vi har arbetat betydligt längre med automationssystem. Det vi har gjort – och gör – kan utnyttjas även av tillverkningsindustrin. För den tillverkande industrin är det således också viktigt att vi sätter processindustrin på kartan och profilerar den tydligare. För hela Sveriges skull.

Susanne Timsjö, programchef för det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT och Automation