Algoritm hittar möglet

2013-02-25 07:00  
Många tegelvillor som byggdes för 40 år sedan kan ha oupptäckta problem med mögel. Huset på bilden har inget samband med artikeln. Foto: Johan Fowelin/Scanpix

Enligt en ny beräkningsmodell kan tusentals svenska hus ha mögel. Men frågan är om det i stället är gränsvärdet i modellen som är felaktigt.

För att mögel ska kunna växa krävs rätt temperatur, rätt fuktighet och näringstillgång. Genom att hålla temperatur och fuktighet nere och använda näringsfattigt kan man alltså undvika mögelpåväxt.

Nu har forskare vid Lunds universitet tagit fram en modell för att förutsäga om en konstruktion riskerar att drabbas av mögel.

– Vi har gjort en enkel algoritm där man plockar in klimatdata. Exponeringen beskrivs av hur temperatur och fuktighet varierar och det jämförs med materialets resistens, säger Sven Thelandersson, professor vid Lunds universitet.

För att modellen ska kunna användas i verkligt projekteringsarbete har forskarna lagt fast ett gränsvärde för när en konstruktion är tillräckligt säker ur mögelsynpunkt.

– Gränstillståndet bestäms genom att man tittar i mikroskop och hittar en viss mängd mögel. Passerar man gränstillståndet antar vi att det är oacceptabelt, annars anses det vara godkänt, säger Sven Thelandersson.

Gränsvärdet har valts utifrån Sveriges tekniska forskningsinstituts metod att gradera mögelpåväxt efter vad som är synligt i mikroskop på en skala från 0 till 4. I Sven Thelanderssons modell har man valt nivå 2.

När forskarna med hjälp av sin nya modell har utvärderat hus byggda på 1970- och 1980-talen med träregel­stomme och fasadtegel indikerar resultaten att husen har mögel. Men enligt Sven Thelandersson har några andra tecken på att det finns mögel i husen inte upptäckts. Så frågan är om metoden är alltför konservativ, eller om det faktiskt finns en viss mängd mögel i ytterväggarna som inte har vållat några problem.

Tror du att husen är hälso­farliga?

– Nej. De är snart 40 år gamla nu, hade de varit hälsofarliga hade vi upptäckt det redan, säger Sven Thelandersson.

Linda Nohrstedt

Mer om: Fukt Bygg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer