Bygg

Enstegstätade fasader döms ut av tingsrätten

Eksjö tingsrätt dömer ut den enstegstätade fasadkonstruktionen. Enligt domstolen är det bara en luftad lösning som ger fullgott fuktskydd. – Det är väldigt glädjande, säger advokat Nils Petersen, som har företrätt 34 husägare.

Publicerad

Husägarna från Svedala stämde Myresjöshus efter att de hade uppmätt höga fuktvärden i samtliga hus. Några av husen uppvisade också förhöjda halter av mikroorganismer och mikrobiella skador.

Domen från Eksjö tingsrätt kom i förra veckan. Tingsrätten dömde att Myresjöhus ska betala reparationskostnader till 23 av husägarna.

– Det är väldigt glädjande att man har kunnat konstatera att det per definition var vårdslöst att använda sig av byggmetoden enstegstätade fasader. Man kan ju inte vara annat än nöjd i den delen, säger advokat Nils Petersen.

Men elva av husägarna fick avslag. Dessa har köpt husen i andra eller tredje hand och därmed inte ingått ett entreprenadavtal med Myresjöhus.

Husen som målet handlar om byggdes mellan 1999 och 2003. Skadorna upptäcktes efter garantitidens utgång.

– Den stora poängen i den här domen är att den visar att det finns ett ansvar efter garantitidens utgång, säger Nils Petersen.