ANNONS FRÅN SEK SVENSK ELSTANDARD

Elvägar – vägen mot fossilfritt?

Att samhället går mot en stundande elektrifiering råder det inga tvivel om. Något som snart kan vara aktuellt är inbyggd infrastruktur i vägar, så kallade elvägar.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Uppkopplade energikällor i form av bilar, laddinfrastruktur i vägarna vi åker på och fler elmotorer på vatten. Det är några av de saker vi kommer se mer av i framtiden. Det menar Thomas Korssell, vd på SEK Svensk Elstandard och Ingvar Eriksson, teknisk expert på SEK Svensk Elstandard.

– Under de senaste åren har elvägar testats på flera håll runtom i landet, men det är inte förrän nu de blir en del av verkligheten. Upphandling är på gång och då gäller det att saker går rätt till. Det är där vi kommer in i bilden, säger Ingvar Eriksson.

SEK Svensk Elstandard har i uppgift att fastställa svensk standard inom elområdet, för att säkerställa bra tillverkningsprocesser och långsiktiga lösningar. Detta sker till stor del via internationella samarbeten.

– För att framtidens innovationer ska kunna gå i lås, är det viktigt att man förstår hur det fungerar bakom kulisserna i det uppkopplade samhället, säger Thomas Korssell.

Allt fler aktörer intresserar sig för en framtid där elvägar, alltså vägar där du kan ladda bilen medan du kör, är ett lika naturligt inslag som laddstolpar i den svenska infrastrukturen.

– På önskan från olika branscher har vi skapat Forum Elvägar – en avgiftsfri, neutral plattform där man gemensamt arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för att implementeringen av elvägar ska kunna aktualiseras, säger Ingvar Eriksson.

Så kan din organisation delta i nästa Forum Elvägar

Ingvar Eriksson
Ingvar Eriksson

Forum Elvägar samlar alla aktörer som vill bidra i frågan. Syftet är att till en början kartlägga vad som redan finns på plats, vilka behov som måste fyllas och hur man bäst går till väga för att möjliggöra implementeringen.

– Elvägar skapar många möjligheter. De kan underlätta laddprocesserna enormt för tyngre fordon samt bidra med el till ställen som idag har bristfällig sådan. Nu när man har möjlighet att se hållbara lösningar på längre sikt, gäller det att förstå värdet av likvärdighet. Var man än bor i Sverige ska man ha råd att leva i det elektrifierade samhället. Det är min hjärtefråga, säger Thomas Korssell.

Så kan du vara med och påverka framtidens elektrotekniska lösningar

Elvägar kan avsevärt minska bilars batteristorlekar, effektivisera laddprocessen och underlätta omställningen till en fossilfri transportsektor – men, införandet av elvägar medför också en del utmaningar.

– Hur kommer betalsystemen se ut? Kan man ladda sitt elfordon på en väg vars startsträcka ägs av Ellevio och slutsträckan av Vattenfall? Och vem betalar man till om man laddar sitt fordon mellan Norge och Sverige? För att inte tala om eventuell elbrist. Hur gör man för att säkerställa att elvägar faktiskt inte bara är möjligt, utan också rimligt? exemplifierar Ingvar Eriksson.

Thomas Korssell
Thomas Korssell

Thomas Korssell tillägger:

– Alla dessa frågor och mer därtill lyfter vi i Forum Elvägar. Vårt syfte är att förenkla alla processer genom att förse relevanta aktörer med rätt standarder, så att så lite som möjligt riskerar att gå fel.

– Vi ser positivt på utvecklingen av elvägar. Nu gäller det bara att hitta vilken väg vi bör ta för att kunna implementera dem på bästa sätt, avslutar Ingvar Eriksson.

Så kan din organisation delta i nästa Forum Elvägar.