AI

Stort steg för Lockheed Martin – AI flög ett F-16 i 17 timmar

Ai som flyger själv – är det framtiden för stridsflygplan?
Ai som flyger själv – är det framtiden för stridsflygplan?

Artificiell intelligens tog över spakarna i Skunk Works F-16. Testet innebär en teknikdebut för amerikanska stridsflygplan.

Med lärdomar från kriget i Ukraina kommer obemannade farkoster att spela en stor roll i framtida konflikter. Det svenska försvaret har inlett diskussion om vilket stridsflyg vi vill ha när dagens Gripen-plan går i pension, ett beslut som ska fattas 2030. På Saab ser man en kombination av bemannade- och obemannade plattformar som en sannolik utveckling, rapporterar TV4.

Nu tar en annan spelare inom rustningsindustrin ett rejält kliv på området. Det är Lockheed Martin som har låtit artificiell intelligens genomföra en 17 timmar lång testflygning med en F-16, över Edwards Air Force Base i Kalifornien. Det skriver Popular Mechanics.

Ska lägga en grund för framtiden

Försöket vid U.S. Air Force Test Pilot School genomfördes i en Vista X-62A, ett träningsflygplan baserat på F-16-modellen, utvecklat av Skunk Works och Calspan Corporations. Det var första gången som ai flög ett "taktiskt flygplan", och tanken är att erfarenheterna ska utgöra grunden för framtida pilotlösa jaktplan.

Redan den sjätte generationen stridsflygplan som är under utveckling i USA förväntas ha kapacitet att flyga med- såväl som utan pilot. Även Japan, Storbritannien och Italien har utannonserat ambitionen att utveckla jaktplan där piloten kan ersättas av ai. Enligt Eurasian Times är Ryssland i färd med att uppdatera sin existerande modell SU-57 med ai som ska göra flygplanet jämbördigt med USA:s F-35.