FORDON

Boeing har presenterat ett stealth-transportplan

Utöver att frakta gods tänker sig Boeing att deras stora stealth-flygplan ska erbjuda en säkrare lufttankning.

Det första stealthflygplanet var i luften redan 1981 – då gav Lockheed 117-F Nighthawk USA ett påtagligt försprång i kapprustningen. Modellen följdes av flera stealthbombarplan, och så småningom hamnade smygtekniken även i jaktplan. Men nu presenterar Boeing det första transportflygplanet med stealth-teknik.

Det är en så kallad BWB-design, "blended wing body", där övergången mellan flygkroppen och vingen smälter samman. Formgivningen kan ge ett större lastutrymme jämfört med en konventionell modell, och sänka bränsleförbrukningen. Profilen är samtidigt fördelaktig ur ett stealth-perspektiv.

Egen finansiering

Det som ger stealthflygplanen en liten radarsignatur är flygkroppens specifika formgivning kombinerat med vissa materialval. Man använder också system för att kyla motorernas utblås så att de inte kan spåras med ir-teknik.

Utöver att täcka flygvapnets framtida behov kring frakt i fientligt luftrum, ska Boeings stora stealth-modell göra lufttankning säkrare vid konflikter med tekniskt jämbördiga nationer. Det skriver Interesting Engineering.

Hittills har Boeing själva finansierat utvecklingen, och bolaget hävdar att flygplanets design skiljer sig avsevärt från deras tidigare BWB-projekt. Bland annat ligger motorerna dolda. Den presenterade modellen befinner sig dock i en konceptuell fas och mycket kan komma att förändras.