FORDON

Utsläppen från personbilar minskar

Utsläppen från hushållens personbilar har minskat, enligt siffror från SCB. Arkivbild.
Utsläppen från hushållens personbilar har minskat, enligt siffror från SCB. Arkivbild.

Hushållens utsläpp av växthusgaser minskade med 11 procent under tredje kvartalet i fjol, jämfört med motsvarande period året innan, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB).

Publicerad

De sjunkande siffrorna förklaras av att utsläppen från personbilar har minskat, vilket framför allt är en följd av en ökad andel biobränsle i diesel.

"De svenska hushållen minskade sina utsläpp med 250 kiloton koldioxidekvivalenter tredje kvartalet. Minskningen är i samma storleksordning som den vi såg i början av coronapandemin, andra kvartalet 2020", säger Annika Damm, analytiker på SCB:s miljöräkenskaper, i ett pressmeddelande.

Jämfört med motsvarande kvartal 2019, innan pandemin, har utsläppen minskat med 16 procent.

Det tredje kvartalet 2022 uppgick de totala utsläppen från den svenska ekonomin till 11,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter, en minskning med nära 4 procent jämfört med motsvarande period 2021.