ENERGI

Tillfällig skatt för elproducenter – beskrivs som ett intäktstak

Främst kommer vindkraft och kärnkraft beröras av den nya tillfälliga skatten, enligt regeringen.
Främst kommer vindkraft och kärnkraft beröras av den nya tillfälliga skatten, enligt regeringen.

Riksdagen har sagt ja regeringens lagförslag om en tillfällig skatt på elproducenternas intäkter.

Publicerad

Åtgärden beskrivs som ett intäktstak på övervinster på elproduktion. Skatten innebär att intäkter på över 1 957 kronor per megawattimme kommer att beskattas med 90 procent under perioden 1 mars- 30 juni.

Tanken är att skatten ska öka statens inkomster med 362 miljoner kronor i år.

Den tillfälliga skatten omfattar elproducenter med en installerad effekt över 1 megawatt, i praktiken främst vindkraft och kärnkraft, enligt regeringen.

Regeringen gick fram med förslaget i en extra ändringsbudget och det bygger på en EU-förordning med flera åtgärder för att hantera de höga energipriserna.