TECH

Open AI:s svar på stämning: Tidning manipulerade

Open AI svarar på kritiken.
Open AI svarar på kritiken.

Open AI slår tillbaka mot tidningsjätten The New York Times, som i december stämde Chat GPT-utvecklaren.

Publicerad Uppdaterad

Tidningen hävdar att Open AI låtit sin chattbot Chat GPT träna på tusentals tidningsartiklar utan godkännande, och att tjänsten nu blivit en konkurrent som kan återskapa tidningens innehåll utan att man behöver betala prenumerationsavgifter.

Open AI hävdar i ett blogginlägg att The New York Times inte berättar hela sanningen, och att de exempel av återskapade artiklar i Chat GPT som lämnats in till domstolen verkar vara medvetet manipulerade, för att få chattboten att återskapa hela artiklar, eller stycken ur dem.

”Även när man använder sådana promptar (inmatningsmarkörer), så uppträder vanligtvis inte modeller på det sättet som The New York Times insinuerar, vilket tyder på att man antingen instruerade modellen att rapa upp stycken eller att de plockade russinen ur kakan utifrån många försök”.

Trots att Open AI anser att stämningen saknar grund uppger bolaget att man hoppas på ett samarbete med tidningen och andra nyhetsorganisationer.