ANNONS FRÅN RITTAL

Rittals lösningar för framtidens energilagring

Grön energi från vind och sol är en viktig resurs, men en ojämn produktion kräver energilagring. Rittal erbjuder flexibla och skalbara modulsystem som gör det enklare att installera energilagringssystem.

Publicerad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Med hoppet om en mer hållbar framtid har gröna energikällor som vind och sol blivit allt vanligare. Trots sina uppenbara fördelar står dessa energikällor inför utmaningar som väderberoende produktion och därför ojämn tillgänglighet. Det är här energilagring spelar en avgörande roll. Genom att kunna hantera överskottskapacitet och balansera elnätet blir energilagring en nyckel i energiomställningen.

– Energilagring är en tätt sammanlänkad komponent i elnätet. Rittals roll är att tillföra kärnvärden och lösningar i alla delar av nätet. Inom det segment där vi verkar är energilagring en naturlig förlängning. Enkelt uttryckt, överallt där det finns energi kan vi bygga ut en systemlösning, oavsett om det handlar om vindkraft, solenergi eller andra behov för energilagring, säger Håkan Persson, Business Unit Manager Energy & Power Solutions på Rittal.

Rittals infrastrukturlösningar

Rittal erbjuder en bred portfölj av produkter och tjänster som är skräddarsydda för energilagringens behov. De har dedikerat sig till att bygga den nödvändiga infrastrukturen för att stödja energilagringssystem och hjälpa till att upprätthålla en balans i elnätet. Deras sortiment omfattar allt från kapslingar och kraftdistribution till klimatisering och IT-lösningar.

Det som sätter Rittal i en särställning är förmågan att anpassa sina lösningar för att möta olika energilagringsbehov, samtidigt som de strävar efter att standardisera produkter som kan användas globalt.

– När vi hittar de olika behoven kan vi anpassa våra skåpslösningar och skapa en ny standard. Det är i standardiseringen vi vill vara. Från design till operations i hela världen med högsta kvalitet, säger Håkan Persson.

Håkan Persson, Business Unit Manager Energy & Power Solutions, Rittal.

Nytt liv för utnötta batterier

Han berättar också att batteritekniken utvecklas snabbt, och att med den ökande användningen av elbilar skapas utnötta bilbatterier.

– Batterier som inte längre uppfyller kraven för fordon, kan få ett andra liv som energilager. Det är viktigt att förstå att dessa återanvända batterier inte liknar vanliga batterier för rack eller hyllmontage. De är utformade för att passa i en fordonsplattform. Med flexibilitet i våra rack kan vi skapa batterilagringsskåp som utnyttjar dessa second life-batterier på ett hållbart sätt.

Inom ramen för energilagring öppnas också möjligheten att utforska vätgas som en alternativ lösning. Enligt Håkan Persson är denna tanke nära kopplad till batterilagringen och dess integration i moderna energisystem.

– Bränsleceller och elektrolys spelar en viktig roll för produktion av till exempel vätgas. För att producera grön vätgas används förnybar elektricitet från till exempel vindkraft eller solcellsparker. Processen går även under benämningen Power-to-X. Självklart har vi racklösningar både för bränslecellssystem och begränsade mängder av vätgas.

Hantering av elpriser och off grid situationer med energilagring

Håkan Persson menar att frågan om lagring också blir aktuell när det handlar om elpriser och peakar i elnätet.

– Att kunna reglera din energikonsumtion och anpassa dina elpriser blir enklare med batterilösningar. Problemet när man utgår från det traditionella nätet är att det ofta är svårt att få fullständig kontroll över sin elförbrukning. I tider av extrema prisökningar på el är energilagring ett bra verktyg för att undvika överraskande kostnader, säger han och fortsätter:

– Det finns också situationer där man befinner sig off grid och långt ifrån det konventionella elnätet. Det kan vara till havs, i alpina områden eller andra otillgängliga platser där traditionell elanslutning är omöjlig. I dessa sammanhang blir frågan om att tillföra och ladda el mer komplex, eftersom du inte kan förlita dig på att en konstant kraftkälla är tillgänglig. Lösningen kan vara mobila laddstationer.

På vägen mot en hållbar framtid blir energilagring alltså en alltmer kritisk del av lösningen. Rittal tar täten med sin breda portfölj av anpassade produkter och tjänster. Genom sitt engagemang för anpassning och flexibilitet möjliggör de en effektiv användning av energi, oavsett om det handlar om utnötta bilbatterier i en second life roll, användning av vätgas som en lagringslösning och bränsle eller hanteringen av skiftande elpriser.

– Att skapa lagringsmöjligheter har en avgörande betydelse. Vi är stolta över den värdefulla roll vi spelar och vår förmåga att applicera våra lösningar i olika sammanhang, avslutar Håkan Persson, Business Unit Manager Energy & Power Solutions på Rittal.

Läs mer om Rittals lösningar för energilager här.