ANNONS FRÅN ALMI INVEST

Ny elbåtmotor – game changer för framtidens hållbara sjöfart

Zparq Z10

I en tid där klimatpåverkan står i centrum, har bolaget Zparq tagit klivet mot att omdefiniera den maritima branschen och dess påverkan på miljön. Med sin banbrytande elbåtmotor och med Almi Invest GreenTech, ett av Sveriges mest inflytelserika riskkapitalbolag inom klimat och miljöteknik i ryggen, har de skapat en lovande allians för att driva framtidens hållbara sjöfart.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Idag står den internationella sjöfarten för miljöfarliga utsläpp i både luft och vatten. Ofta riktas fokus på fartygens utsläpp, men Jonas Genchel, vd och medgrundare av Zparq menar att det är värt att notera att svenska fritidsbåtar släpper ut lika mycket koldioxid som en tredjedel av all inrikes flygtrafik.

– Om man ser till alla världens fritidsbåtar, släpper de ut lika mycket koldioxid som hela Sverige gör totalt med industrin inräknad. Bara i Sverige släpper tvåtaktsmotorer ut mer än 2000 ton bensin i vattnet. Bilindustrin har genomgått en betydande omställning mot att producera mer energieffektiva och eldrivna fordon. Där är båtindustrin en mer traditionell bransch och har halkat efter, säger Jonas Genchel.

Zparqs banbrytande teknologi: Open-Pod motor

Som ett svar på sjöfartens behov av hållbara lösningar utvecklade Jonas och hans kollega Mikael Sundberg en elektrisk marinmotor som är dränkbar utan att behöva vara inkapslad. Baserat på Zparqs banbrytande motorteknologi har de nu designat en första produkt – Zparq Z10. En utombordare som motsvarar 15 hk men som endast väger en fjärdedel av en liknande bensinmotor eller konkurrenternas elmotorer.

– Det unika är kylningen. Till skillnad från andra tillverkare av utombordare använder vi en innovativ teknik där motorn inte bara kyls av omgivande vatten utan också har en central kärna och genomgående kylkanaler inuti. Detta ger en oöverträffad kylning och möjliggör samtidigt hög effekt i en kompakt design, berättar Jonas Genchel.

Zparq Z10

Läs mer om Zparqs innovativa lösningar här

Tekniken i motorn kan anpassas för allt från fritidsbåtar till kommersiella fartyg med en kapacitet på upp till 5 000 DWT. Den kompakta och modulära designen ger flexibilitet vid placering på skrovet. Något som frigör värdefullt utrymme ombord och i aktern och som ger stor frihet i designen av nya båtar.

Investerar i minskad klimatpåverkan

Boris Gyllhamn är Investment Manager och arkitekten bakom Almi Invests GreenTech-fond med fokus på tekniska och innovativa lösningar som effektivt minskar koldioxidutsläpp.

– När det gäller marinteknik och innovation ser vi många spännande exempel, särskilt från svenska företag. Vad vi alltid letar efter är hög innovationsnivå som kan skyddas med patent eller på annat sätt, och Zparq är ett utmärkt exempel på detta. Detta gör det möjligt att bygga en lönsam affär kring deras innovation, berättar Boris Gyllhamn.

Boris Gyllhamn, Investment Manager, Almi Invest GreenTech.

Förutom innovationshöjd och immateriella tillgångar finns flera viktiga faktorer som spelar in för många venture capital-investerare när de överväger en investering. Boris menar att andra centrala faktorer är hög skalbarhet i affärsmodellen samt att bolagets kapitalbehov passar in med fondens investeringsstrategi.

– Vi tittar också på teamet, att det är väl sammansatt och en bra mix av kompetens, personligheter och erfarenheter som kompletterar varandra. Vi vill också se att man löser ett angeläget problem för kunden och att man tagit tidig kontakt med kunder som kan validera lösningens funktion och värde. Sedan har vi specifika faktorer med utgångspunkt för vår GreenTech-fond som handlar om att väsentligt minska utsläpp av växthusgaser eller på annat sätt kraftigt förbättra miljön.

Zparq vill minska båtutsläppen av koldioxid med en miljon ton per år, en åtgärd som kommer att spela en avgörande roll i att bevara det marina ekosystemet. Dessutom strävar de efter en hållbar produktion genom att reducera användningen av nytt råmaterial.

– Vår vision är ett utsläppsfritt och hållbart båtliv. Z10 består av ett enkelt system som installeras lätt och kommer med två batterier som väger 20 kg vardera, vilket går att jämföra med en bensindunk. En fritidsbåt i Sverige används i snitt 20-30 timmar per år, så nu tittar vi också på möjligheter hur man kan använda batterierna till andra tjänster när de inte används, säger Jonas Genchel.

Teamet bakom Zparq. Jonas Genchel nr 2 fr v.

Europas största bank som medfinansiär

Tekniken i Zparqs motor öppnar upp en värld av möjligheter för olika applikationer och marknadssegment. Jonas berättar att målet är att kunna erbjuda elmotorer och kompletta drivlinor som passar såväl fritidsbåtar som kommersiella fartyg.

– Vi hoppas kunna få ut vår motor på marknaden inom en snar framtid. Förfrågningarna från nya aktörer kommer in hela tiden. För oss är det en kvalitetsstämpel att Almi Invest GreenTech kom med som ägare. De investerar enbart i bolag med omfattande klimatpåverkan vilket är fantastiskt. Sedan tidigare har vi backning från InnoEnergy och nu Almi Invest GreenTech samt deras medfinansiär Santander Climate Fund.

– Det är noterbart att Santander Bank, Europas största bank, valde att göra sin första investering från sin nystartade klimatfond med oss som partner. Det är ett tydligt tecken på Sveriges ställning som ett ledande innovationsland, avslutar Boris Gyllhamn från Almi Invest GreenTech.

Läs mer om Almi Invest GreenTech här.

ALMI INVEST är sponsor till 33-listan 2023, läs mer här.