ANNONS FRÅN BUSINESS SWEDEN

Business Sweden: ”Företagen måste navigera ny global spelplan”

Svenska företag kan bidra med spetskunskap och många möjliggörande teknologier i den gröna omställningen. Men världsmarknaden är mer komplex än någonsin. Geopolitik, logistikstörningar och nya regelverk är några av utmaningarna där beslutsfattare behöver handfast stöd.

Publicerad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Svenska företag som vill växa globalt behöver lägga mer tid och resurser på regelefterlevnad på en alltmer fragmenterad världsmarknad. Det innebär i vissa länder krav på lokalt innehåll i företagens produkter, särskilt inom högteknologiska segment och inte minst om man vill dra nytta av gröna stödpaket.

Men det är bara början för att lyckas internationellt. Mot bakgrund av ökade geopolitiska spänningar och fortsatta logistikstörningar behöver beslutsfattare ägna mer kraft åt riskhantering och scenarioplanering. Brist på till exempel halvledare kan få hela teknikutvecklingen i Europa att stanna upp.

Yvonne Pernodd, Vice President Europe, Business Sweden.

– Efter pandemin avtog störningarna i container- och frakttrafiken men idag ser vi ny problematik i sjötrafiken genom Röda havet. Det skapar längre ledtider och ökad oro i världshandeln. Därtill förändras regelverken snabbt i de olika regionerna. Vi hjälper många svenska företag att hantera dessa risker varje dag och navigera på en ny global spelplan, förklarar Yvonne Pernodd, Vice President Europe på Business Sweden.

Grön omställning en enorm möjlighet

Med handelskontor runtom i världen har Business Sweden regeringens uppdrag att stötta svenska företag i deras globala tillväxt och attrahera investeringar till Sverige, som genom olika främjandeaktiviteter positioneras som ett nav för innovation.

Business Swedens Europachef ser betydande affärsmöjligheter för svenska företag med klimatsmarta teknologier. Hon understryker organisationens globala räckvidd som en styrkefaktor för företagen som krokar arm med Business Sweden.

– Sverige har en stark position för att erbjuda relevanta lösningar, särskilt när det gäller att uppgradera föråldrad och ineffektiv infrastruktur med moderna, energieffektiva och hållbara alternativ. Möjligheterna att bidra globalt är nästintill outtömliga i den gröna omställningen. Våra rådgivare och experter finns på fler än 40 platser globalt där vi bistår svenska teknikleverantörer och innovatörer i varje fas av deras export och internationella expansion.

Förlängd arm i världen

Business Sweden strävar efter att vara en vital aktör i att stödja det svenska näringslivet och bidra till både sysselsättning i Sverige och till Europas konkurrenskraft. Maha Bouzeid, Vice President Region Sverige och Mellanöstern, betonar vikten av lokal kunskap och kontakter när företag intar nya marknader.

Maha Bouzeid, Vice President Region Sverige och Mellanöstern.

– För svenska företag som går in på nya marknader är det avgörande att ha en djuplodad förståelse för det lokala affärslandskapet och etablera ett nätverk med rätt kontakter. Oavsett om det är genom en filial, distributörer, partners eller organisationer som Business Sweden är det nödvändigt med en lokal närvaro för att förstå möjligheterna och behoven.

Särskilt små- och medelstora företag behöver extra draghjälp, till exempel när det kommer till att navigera offentliga upphandlingar för stora infrastrukturprojekt utomlands. Här erbjuder Business Sweden, som ägs av både staten och näringslivet, unika möjligheter att positionera sig.

– Våra tjänster omfattar praktiskt och handfast assistens för specifika utmaningar, inkubationstjänster, försäljningsstöd, försäljningsacceleration, partnersökning och mer strategiska initiativ, inklusive marknadsetablering och stöd för myndighetskontakter. Företagen som vänder sig till oss bekräftar att de får en förlängd arm ut i världen som gör verklig skillnad, avslutar Maha Bouzeid.

För mer information, besök: www.business-sweden.com