RYMDEN

Satelliten lyser starkare än nästan alla stjärnor – astronomer oroade

Ett observatorium och en natthimmel.
Ett spår efter Bluewalker 3.

En kommunikationssatellits ljusstyrka oroar astronomer. Med sin stora antenn reflekterar den solljus ner mot jorden och lyser tidvis starkare än 99 procent av alla stjärnor.

Publicerad

Satelliten BlueWalker 3 är ett av de ljusstarkaste objekten på natthimlen, enligt ny forskning som har publicerats i Nature. Satelliten är en prototyp utvecklad av amerikanska AST Spacemobile och skiner så starkt på grund av sitt stora antennsystem, det största kommersiella i rymden.

Antennen är runt 64 kvadratmeter stor och består av paneler som reflekterar ljus. På så vis är BlueWalker 3 nästan som en stor spegel som kontinuerligt speglar solljus ner mot jorden. Och inom kort kan den få sällskap av flera liknande satelliter.

AST Spacemobile ser nämligen framför sig ett satellitnätverk med 90 satelliter för nätverkskommunikation. Det är betydligt färre än de dryga 5 000 satelliter som Spacex redan skickat ut i omlopp. Men om man slår samman alla företags ambitioner finns förslag på att skicka upp mer än en halv miljon satelliter i omlopp runt jorden de kommande åren.

En illustration av en satellit.
En illustration av Bluewalker 3.

Satelliten platsar bland de tio ljusstarkaste stjärnorna 

Astronomer har uttryck oro för den pågående utvecklingen med allt fler satelliter som redan nu stör mätningar och observationer. Den nya studien visar också, enligt astronomen Patrick Seitzer, att ”det inte finns några gränser för satelliters ljusstyrkor”, skriver Nature.

BlueWalker 3 sköts upp den 10 september 2022 och fällde ut sin antennuppställning i november samma år. Då framträdde satelliten tydligare på natthimlen och dess skenbara magnitud uppgick till +0,4, vilket innebär att den tidvis lyser starkare än 99 procent av stjärnorna. Om den hade varit en stjärna hade det varit en av de tio ljusstarkaste.

För att samla in data till forskningen har amatörastronomer och yrkesanställda astronomer arbetat tillsammans. Satelliten sågs bland annat från Chile, USA, Mexico, Nya Zealand, Nederländerna och Marocko. De kunde se att satellitens skenbara magnitud varierade mellan +0,4 och +6 mellan november 2022 och april 2023.

AST Spacemobile har sagt till Nature att de arbetar tillsammans med en grupp astronomer och Nasa för att åtgärda problemen. Bland annat genom att ha material som reflekterar mindre ljus på framtida satelliter samt använda anpassade flygmanövrar för att få ner den skenbara magnituden. 

fakta

Skenbar och absolut magnitud

Magnitud inom astronomi syftar på ljusstyrkan för ett objekt. Systemet följer en negativ skala, alltså ju ljusstarkare objekt desto lägre siffra.

Skenbar magnitud är ljusstyrkan hos ett objekt så som det framstår för oss på jorden. Till exempel är solens skenbara magnitud -26,7, fullmånens runt -11 och den ljusstarka stjärnan Sirius -1,5.

Absolut magnitud är ljusstyrkan som ett objekt hade haft på ett avstånd om 10 parsecs, ungefär 32,6 ljusår. Solens absoluta magnitud är 4,8. 

Fakta: Britannica