Vaccinpass för corona – här är allt du behöver veta

Fler och fler länder i Europa sätter ett bäst före-datum för vaccinpassen – det får inte ha gått för lång tid sedan senaste sprutan.

Uppdaterad

Vad är det senaste om vaccinpass i Europa?

I takt med att en fjärde våg av coronavirus dragit in över en rad europeiska länder diskuteras nya åtgärder för att få bukt med smittan. Enligt experter har vaccinerna visat sig vara sämre än förväntat på att skydda mot smittspridning, och dessutom syns en avtagande skyddseffekt.

Allt fler länder har därför satt ett utgångsdatum på covidpassen. Det räcker inte längre med att ha vaccinerat sig med två doser, det får inte heller ha gått för lång tid sedan sista sprutan för att passet ska ses som giltigt.

Kroatien var enligt uppgift först ut när landet i augusti meddelade ett covidpass bara gällde om det inte gått mer nio månader efter andra dosen. Schweiz har sedan dess infört en gräns på tolv månader, liksom Österrike. Fler länder väntas följa efter, skriver TT den 21 november

Vad är det senaste om vaccinpass i Sverige?

Regeringen inför vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 100 personer från den 1 december. Det berör till exempel teatrar, konserter och idrottsevenemang – för personer över 18 år. Anledningen till införandet är risken för ökad smittspridning i Sverige. Regeringens plan är baserad på en hemställan från Folkhälsomyndigheten, skriver TT 17 november.

Var hittar jag covidbeviset?

På E-hälsomyndighetens webbplats covidbevis.se

Hur kan jag verifiera någon annans covidbevis?

Flera appar, exempelvis FrejaID, har stöd för detta, och om du verkligen vill se varenda detalj i beviset kan du använda denna tjänst.

Hur kan jag spara mitt eget covidbevis?

Det går att skriva ut och spara på papper. Det går även att spara digitalt i en digital brevlåda, alternativt någon app, eller direkt i Apple Wallet.

Vilka uppgifter ingår i covidbeviset?

Personuppgifter, information om vaccin samt datum för vaccinering. Dessutom finns en QR-kod som går att läsa av, för att underlätta verifiering.

Kommer även datum för tester och tidigare infektion att finnas med?

Enligt EU-kommissionen ska vaccinpasset även innehålla information om nytagna tester och tidigare infektion, men detta är något som det svenska passet inte innehåller från start. Enligt E-hälsomyndigheten och Digg är planen att detta framöver införs i de svenska vaccinpassen.

Hur länge är covidbeviset giltigt?

Det är giltigt i 90 dagar från att det hämtas ut. Därefter behöver beviset hämtas igen från webbplatsen covidbevis.se

När kan vi i Sverige börja använda covidbeviset för covid-19?

Klockan 9.00 Den 1 juli 2021 öppnade E-hälsomyndigheten e-tjänsten för covidbeviset.

Heter det vaccinpass, gröna beviset eller covidintyg?

Det officiella och aktuella namnet är covidbevis. Den tidigare benämningen Gröna beviset har numera utgått.

Skärmdump från sajten covidbevis.se.

Hur bra är det att använda ett separat domännamn som covidbevis.se?

Inte bra alls, om man ska tro experterna. Sedan Ny Teknik skrev om säkerhetsproblemen för domännamnet har två av säkerhetsbristerna (dnssec och domänlås) i alla fall åtgärdats.

Vilka länder var först med att börja utfärda vaccinpass?

I början av juni öppnades EU:s så kallade nätsluss där det går att kontrollera detaljer som ingår i vaccinpassen. Slussen finns hos EU-kommissionen i Luxemburg och redan från start har sju länder börjat använda den. Länderna i fråga är Bulgarien, Danmark, Grekland, Kroatien, Polen, Tjeckien och Tyskland.

Vad är historiken bakom godkännandet av vaccinpasset?

Ett stort steg mot gemensamma EU-vaccinpass togs den 20 maj, då EU-parlamentet och medlemsländerna nådde en överenskommelse om ett ”covid-19-certifikat”.

Nästa stora steg togs den 9 juni då EU-parlamentet tog beslutet att faktiskt använda vaccinpasset i EU. Förslaget röstades igenom med 546 röster för, 93 röster emot och 51 nedlagda röster. Nästa steg är ett beslut i ministerrådet, som togs den 11 juni. Själva beslutet trädde i kraft den 1 juli.

Kan jag resa fritt inom EU om jag har ett vaccinpass?

Det är tanken med vaccinpasset. Fortfarande finns dock möjligheter för EU-länder att införa egna regler för inresande, vilket gör att det i dagsläget inte går att ge ett exakt svar på frågan.

Gäller vaccinpasset för covid-19 i alla länder?

EU-länderna har nått en överenskommelse som innebär att alla EU-medborgare ska kunna resa inom unionen med passen. Det är dock oklart exakt vad som kommer att gälla eftersom det är upp till varje land att bestämma vad som gäller för inresa i landet. Ett EU-land kommer exempelvis kunna besluta om tvångskarantän för besökare även om de har vaccinpass.

En rad icke EU-länder har dock meddelat att de också kommer att acceptera EU:s vaccinbevis.

Kan jag byta till ett svenskt vaccinpass om jag har blivit vaccinerad i ett annat EU-land?

EU:s digitala covidbevis omfattar alla medborgare i EU. Svenskar som är vaccinerade i exempelvis Spanien får ett vaccinationsintyg i Spanien, men beviset är giltigt i hela EU och det går alltså inte att byta till ett svenskt vaccinpass.

I maj startade tester för vaccinationspasset. Vilken typ av tekniska tester är det?

Det handlar om avstämningar i form av tekniska pilottester på EU-nivå. Syftet är att säkerställa att det går att stämma av bevisen mellan EU-länder. Sverige börjar att testa tillsammans med Estland och Luxemburg, under ledning av digitaliseringsmyndigheten Digg. Den 12 maj kopplade Sverige upp sina lösningar mot den EU-gemensamma tekniska lösningen.

Hur fungerar vaccinpasset rent tekniskt?

Systemet för det svenska vaccinationsbeviset består enkelt förklarat av tre delar: 

  • Först rapporterar vaccinatören in vaccinationen till NVR – det nationella svenska vaccinationsregistret. Det är en databas som Folkhälsomyndigheten ansvarar för.
  • Därefter kan individer begära ett bevis som baseras på uttag av uppgifter från NVR. Utdraget fås i digitalt format, men kan även skrivas ut.
  • Gränskontrollanter eller andra aktörer kan vid behov läsa av beviset, som har en krypterad typ av QR-kod, och få dess äkthet verifierad med hjälp av en verifieringsnyckel.

Källa: Myndigheten för digital förvaltning Grafik: Jonas Askergren

I vaccinpasset finns en QR-kod - vad innehåller den, lite mer specifikt?

QR-koden innehåller information om det som krävs i beviset för att det ska gå att verifiera att den som uppvisar det har vaccinerats, har testats negativt eller om personen har testats positivt vid ett datum som kan indikera om man tillfrisknat.

I vaccinationsbeviset hämtas uppgifter om vaccination och de doser av denna som bevisinnehavaren har fått och som registrerats i vaccinationsregistret.

Kan vem som helst läsa av QR-koden för att verifiera vaccinpassets äkthet?

Den som läser av QR-koden måste ha tillgång till speciell programvara och utrustning samt den nyckel som informationen är signerad med – detta för att kontrollera dess äkthet. Nycklarna kommer EU:s medlemsstater tillhandahålla genom en gemensam ”gateway”.

Utvecklingen av det covidbeviset sker utifrån EU:s riktlinjer om att stödja den fria rörligheten och är initialt enbart utformad för att underlätta kontroller vid gränsövergångar, flygplatser, transport- och logistikcenter och liknande.

Vad händer om någon byter ut QR-koden och styr om den som läser av koden till en bluffsajt eller liknande?

Appar som läser QR-koden kontrollerar att den information som finns i QR-koden stämmer överens med EU-specifikationerna. Det går alltså inte att enbart läsa av QR-koden med en vanlig QR-kodsläsare.

Ingår antikroppstest i vaccinpasset?

Nej. Antikroppstest är inte giltigt för att få ett digitalt covidbevis för tillfrisknande enligt EU-förordningen.

Kan jag få covidbeviset om jag haft covid-19 och sedan tillfrisknat?

I den första versionen av e-tjänsten Covidbevis ingår endast bevis på att man är vaccinerad mot covid-19. Arbete pågår för att även ett bevis på negativt covid-19-test eller bevis på att man har tillfrisknat, ska ingå i enlighet med kommande EU‑förordning. (Med tillfrisknande menas att man kan visa upp ett positivt covid-19-test som har tagits av hälso- och sjukvårdspersonal minst tio dagar tidigare).

Vad krävs för att få covidbevis?

Att vaccinatören har rapporterat in vaccinationen till det nationella vaccinationsregistret NVR och att användaren har en e-legitimation för att kunna ta fram ett utdrag. Om beviset gäller testresultat så måste dessa också ha rapporterats till utfärdartjänsten.

Hur länge gäller vaccinpassen?

Det är olika giltighetstid beroende på vilket bevis användaren väljer att ladda ned.

Hur snart efter vaccination kan man använda vaccinpasset för resa?

Eftersom vaccinpasset visar uppgifter om när man vaccinerats så går det utifrån detta att dra slutsatser om när man anses vara fullt vaccinerad och därmed kan resa.

När anses man vara tillräckligt vaccinerad för att få komma in i andra länder?

Redan efter första dosen kan man få ett covidbevis med information om vaccinationen. Däremot är det varje land som beslutar om vilka regler som gäller för inresa, och det går därför inte att ge ett generellt svar på om det räcker med en dos eller om man måste vänta x antal dagar efter den andra dosen för att få resa in i ett specifikt land.

Enligt en ny studie ger en tredje modifierad dos av Modernavaccinet bra skydd mot virusmutationer. Arkivbild. Foto: Friso Gentsch/AP/TT

Vilken typ av e-legitimation krävs för att få ut covidbeviset?

Någon av följande:

  • Bank-id (utgiven av bankerna)
  • Freja e-id Plus (utgiven av Freja eID Group AB)
  • AB Svenska Pass (utgiven av Skatteverket).

Sedan hösten 2017 går det inte längre att skaffa Telias e-legitimation, men de som redan är utgivna fungerar så länge de är giltiga.

Kan barn och ungdomar få covidbeviset?

Just nu vaccinerar Sverige endast vissa barn under 18 år, till exempel vissa riskgrupper. Vårdnadshavare kan söka ett covidbevis via en blankett på myndighetens hemsida. Vaccinering av barn från det år man fyller 16 år kommer att påbörjas i augusti i Sverige, vilket gör att det i praktiken är svårt att få covidbevis innan dess.

Ungdomar som har fyllt 16 år och har e‑legitimation kan själva hämta sitt covidbevis på covidbevis.se. När de andra två bevisen, negativt test och tillfrisknande, erbjuds kommer även andra barn att få möjlighet att få ut ett covidbevis från vårdgivare som är anslutna till tjänsten. Då kommer testföretaget där man testar sig lämna ut testbeviset.

Vad gör man om man råkar befinna sig i ett område utan mobiltäckning när man ska visa upp passet?

Eftersom covidbeviset går att spara på sin enhet så behövs inte en mobiluppkoppling. Covidbeviset kan också valideras offline då all information finns i QR-koden och valideringsapparna laddat ned de publika nycklarna.

Hur långt i förväg går att ladda ner sitt vaccinpass, om man vet med sig att man inte kommer att ha mobiltäckning när man behöver visa upp sitt pass?

Beroende på vilken typ av bevis man har tillgång till så kan bevis utfärdas så snart uppgifterna finns tillgängliga. Vaccinationer kan ta upp till 10 dagar att bli registrerade. Testresultat kan och ska gå snabbare eftersom exempelvis de negativa testresultaten måste gälla ganska färska förhållanden. Det är alltså meningen att man ska ladda ned sitt vaccinationsbevis innan man påbörjar en resa.

Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Foto: Claudio Bresciani/TT

Finns det någon miniminivå på hårdvara/mjukvara som krävs för att kunna visa upp sitt vaccinbevis?

Covidbeviset kan sparas ned i olika enheter eller skrivas ut på papper. Det är viktiga att QR-koden kan presenteras för valideraren.

Gäller vaccinpasset även för besök på bio, restauranger, kultur- och idrottsevenemang?

Covidbeviset är utformat för resor, men kan även användas på andra sätt. Däremot kan enbart de med nycklar verifiera vaccinpassets äkthet – och det är inte ännu beslutat vilka aktörer som kommer att få tillgång till nycklarna. Hittills är det enbart de myndigheter som pekas ut i EU-förordningen som kan validera bevisens äkthet, vilket gör att det inte går att garantera att ett vaccinpass som visas upp på, exempelvis, ett idrottsevenemang är äkta.

Behövs det någon särskild app för att kunna visa upp covidbeviset?

Nej. Ett papper med urskriven QR-kod räcker bra.

Vad görs för att motverka fejkade vaccinpass?

Att informationen i bevisen följer EU:s tillitsramverk och att den är signerad ska, enligt Digg, innebära tillräcklig säkerhet. Detta gäller dock enbart när de verifieras av aktörer som har tillgång till nyckeln. På restauranger, idrottsarenor och liknande är det upp till respektive ägare eller organisatör att bedöma om beviset verkar äkta.

Varför heter det covidbevis?

Begreppet "bevis" används för att inte riskera att blanda ihop vaccinpasset med de vaccinationsintyg som hälso- och sjukvården utfärdar. Tidigare gick covidbeviset under namnet Gröna beviset, men i slutet av man strök EU ordet ”grön” i den preliminära överenskommelsen till förordning.

Vad kostar det?

Covidbeviset kostar ingenting för medborgaren att använda.

Måste man ha intyget för att få resa?

Nej inte generellt, men länder eller regioner kan komma att ställa krav på giltigt vaccinationsbevis för inresa.

Astra Zenecas och Pfizer-Biontechs vaccin mot covid-19 minskar risken att smittas i hemmet med nästan hälften, enligt en brittisk studie. Foto: Johan Nilsson/TT

Hur länge kommer vaccinationsbevisen aktivt att användas i samhället?

Så länge det bedöms vara en pandemi för det är så länge som EU:s förordning ska gälla. Världshälsoorganisationen WHO bestämmer när pandemin anses vara över.

Vad har hackatonet Hack for Sweden att göra med covidbeviset?

Digitaliseringsmyndigheten Digg fick i våras förlängt uppdrag för vaccinationsbeviset och i det ingår att arrangera ett hackaton, Hack for Sweden, med fokus på att hitta lösningar som kan inkludera fler i de digitala tjänster som EU:s digitala intyg kräver.

Är det lagligt att neka människor utan vaccinpass tillgång till vissa offentliga utrymmen?

Nej. E-hälsomyndigheten och Digg påminner dessutom återkommande om vikten av att följa diskrimineringslagen.

Finns det en risk att vaccinpassen invaggar samhället i en falsk trygghet?

Ett vaccinpass ger inget frikort att leva som vanligt igen, utan medborgarna förväntas fortfarande följa respektive länders lagar och rekommendationer.

Källor: Digg, E-hälsomyndigheten, m.fl.

TT / Ny Teknik

Anders Frick

Mer om: Covid-19 Vaccin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt