Studie: Svenska koldioxidutsläpp minskade med en fjärdedel i april

2020-05-19 17:00  

I april minskade mängden koldioxid från förbränning av fossila bränslen med som mest 17 procent på en dag globalt, enligt en studie i Nature Climate Change. ”Det går att göra drastiska åtgärder i ett krisläge” säger klimatanalytiker Erik Pihl.

De svenska restriktionerna som syftar till att hejda det nya coronavirusets framfart är inte lika strikta som på många andra håll i världen. Men de tycks ändå ha bidragit till en tydlig minskning av våra mänskligt orsakade koldioxidutsläpp.

I april i år beräknas de dagliga utsläppen av koldioxid i Sverige ha minskat med i genomsnitt 40 000 ton jämfört med samma period förra året, enligt data från en ny vetenskaplig artikel publicerad i Nature Climate Change. Det motsvarar en minskning med 28 procent, där internationella utsläpp från flyg och sjöfart som kan hänföras till Sverige har tagits med i beräkningen av ett referensvärde.

– Det jag tycker är intressant med den här studien är hur olika sektorer bidrar med olika mycket utsläpp i olika delar av världen. I Sverige står vägtransporter för två tredjedelar av minskningen och tillsammans med flyget för 85 procent, säger Erik Pihl, klimatanalytiker på forskarnätverket Future Earth, som studien har koppling till.

Läs mer: Hur mycket el förbrukar världens datacenter egentligen?

I Sverige står vägtransporter relativt sett för större utsläpp än i många andra länder, förklarar han. Det beror i sin tur på att vi har använder mycket fossilfri el och att vi reser mycket.

– Om man tittar på Kina och Indien i stället är det inom industrin som står för störst utsläppsminskningar, vilket visar hur beroende de länderna är av både industrin och kol, säger Erik Pihl.

Kina stod för den största minskningen

Världens förbränning av fossila bränslen beräknas ha orsakat utsläpp motsvarande 100 miljoner ton koldioxid per dag förra året. I början av april i år sjönk siffran till 83 miljoner ton, enligt forskarna (osäkerhetsintervallen ligger på mellan 11 och 25 procent).

Från januari till april i år beräknar forskarna bakom studien att världens koldioxidutsläpp minskade med totalt 1 048 miljoner ton (osäkerhetsintervallet ligger mellan -543 och 1 638 miljoner ton koldioxid). Kina beräknas stå för den största minskningen, på -242 miljoner ton koldioxid (med ett osäkerhetsintervall på -108 till -394 miljoner ton koldioxid). I Europa beräknas minskningen ligga på -123 miljoner ton koldioxid (osäkerhetsintervall -78 till -177 miljoner ton koldioxid).

Läs mer: Nu kan du själv jämföra utsläppen din elbil ger upphov till

Även om de coronarelaterade restriktionerna skulle försvinna i mitten av juni räknar forskarna med att koldioxidutsläppen i år minskar med totalt 4 procent. Om restriktionerna skulle gälla året ut kan utsläppen minska med totalt 7 procent.

För att komma fram till sina slutsatser har forskarna bland annat tittat på tillgänglig data om energianvändning, mobilitet och hur strikta restriktioner som länder infört, detta för att uppskatta förändringar i utsläpp per dag under den pågående pandemin. Detta har forskarna sedan jämfört med de genomsnittliga dagliga utsläppen globalt förra året.

För att beräkna nivån av koldioxidutsläpp har forskarna gjort uppskattningar för tre olika nivåer av restriktioner inom sex sektorer, däribland vägtransport och industri.

– De här restriktionerna har inte införts för klimatets skull, men studien visar att det går att göra ganska drastiska åtgärder när man bedömer att det är krisläge. Den visar också vilka begränsningar som finns för hur långt man kommer med den här typen av åtgärder sett till våra utsläpp. Det finns mycket man kan göra för att minska utsläppen, men man kommer inte hela vägen med den här typen av restriktioner, utan det behövs också en omställning till förnybar energi. Det som många har upplevt som det värsta med pandemin, att behöva vara isolerad, inte kunna gå till frisören och inte träffa släktingar och vänner, är egentligen ganska klimatsmart och sådant vi kan göra mer av, säger Erik Pihl.

Artikeln ”Temporary reduction in daily global CO2 emissions during the COVID-19 forced confinement” har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change och är expertgranskad. De svenska uppgifterna ingår i det kompletterande materialet till studien.

Ania Obminska

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt