Kritiken: Felaktiga rekommendationer kan hämma elbilsutvecklingen

2020-01-11 07:00  
Anna-Karin Andersen, vd på Zaptec. Foto: Zaptec

Dålig kunskap, felaktiga råd och gammal teknik. Elbilsutvecklingen i Sverige står inför utmaningar, och om inget görs riskerar det att bli kostsamt för samhället. Det menar Anna-Karin Andersen på Zaptec.

När det kommer till elbilar och elektrifieringen av fordonsparken så ligger Sverige fyra år efter vårt västliga grannland, det hävdar företaget Zaptec som specialiserat sig på laddlösningar för elbilar. Men att inte vara först innebär även att vi kan dra lärdom från Norge när det kommer till omställningen från fossildrivna till elektriskt laddade bilar. Däremot förefaller det inte alltid som att bransch och myndigheter har denna insikt.

– Vi måste dra lärdom av Norge och optimera användningen av elnäten. Vi ska inte behöva göra samma fel som de gjorde för fyra år sedan, säger Anna-Karin Andersen, vd för Zaptec.

Men en tröskel är enligt Anna-Karin Andersen att okunskapen om den senaste tekniken är hög bland många aktörer och ansvariga myndigheter.

– Många branschaktörer rekommenderar i dag statiska laddlösningar med alldeles för låg effekt. Det finns en uppenbar risk att elbilsboomen i Sverige hämmas för att man låser in sig i gårdagens lösningar. Energimyndigheten menar till exempel att det ofta är onödigt att installera ett laddsystem med 22 kW-boxar. Detta stämmer inte utan det möjliggör större dynamik i laddning och laststyrning, vilket innebär att fler bilar kan ladda på befintlig kapacitet, säger hon.

Läs mer: Batteripriset fortsätter att sjunka – ner 13 procent sedan i fjol

Och vad är då problemet? Jo, enligt Zaptec-chefen så riskerar rekommendationen att man hamnar i en återvändsgränd.

– Det vi ser är att i dag så beställs och installeras det ointelligenta laddlösningar. De är inte uppkopplade, kan inte last- eller fasbalansera och är ofta på för låg effekt. Det innebär i förlängningen, när man ska skala upp för att möta laddbehovet, att det krävs stora uppgraderingar i elsystemet.

”Fått riva bort gamla systemet”

Anna-Karin Andersen säger att de på norska marknaden har mött flera fall av ogenomtänkt och ointelligent laddinstallation.

– Det vi har sett är större fastigheter som har gått in och satt in en mindre kraftfull, icke uppkopplad lösning. Men när det ska uppgraderas efter två år har man fått gå in och riva bort hela det gamla systemet och göra om allt på nytt.

Därför vill företaget se att rekommendationerna ändras.

– Vi anser att rekommendationen för större fastighetsägare och bostadsrättsföreningar bör vara kraftfullare lösningar som kan anpassa effekten mellan 1,4 till 22 kW och fasbalansera. Det möjliggör större dynamik i laddning- och laststyrning samt optimerar elanvändningen. Resultatet är att fler bilar kan ladda på befintlig elkapacitet i fastigheten och elnätet. Detta är särskilt intressant för flerbostadshus och större fastigheter eftersom de ofta har ett så kallat effektabonnemang hos sitt nätbolag. Jag tycker det snarare borde vara ett krav på fastighetsägarna så att vi inte hamnar i en inlåsningssituation som gör att vi i förtid måste uppgradera elnätet, säger Anna-Karin Andersen.

Läs mer: Elbilsladdning i vägguttag – en brännhet fråga

Men Energimyndigheten håller inte med om kritiken. Andreas Lewald, expert på myndigheten, säger att han inte känner igen beskrivningen av deras rekommendationer.

– Jag menar att Energimyndigheten och Energi och klimatrådgivningen försöker uppmuntra till den här typen av flexibla laddlösningar. Vi har även varit med och gett utvecklingsstöd för lösningar med lastbalansering mellan faser. Så jag menar att de rekommendationer vi går ut med är för en flexibel lösning, med laststyrning men det betyder samtidigt inte att man behöver erbjuda 22kW till alla kunder. Även det kan vara flexibelt utifrån situationen., säger han

– Det vi rekommenderar är att man ska tänka efter och utgå från vad man behöver i relation till vad det kostar. Jag tror inte heller att vi använder oss av begreppen statisk/dynamisk laddning i den här kontexten.

”Handlar inte om ett smart system”

En annan aspekt av frågan är vad egentligen en smart laddbox är. Daniel Kulin, sakkunnig inom emobiltet på branschorganisationen Powercircle, tycker att man ska vara försiktig med att kalla en lösning för intelligent.

– Smart laddning är lite omoget formulerat. Vilken styrsignal ska man använda, vilken parameter ska man optimera mot? Vi är en intresseaktör för digitalisering av elsystem så vi tycker självklart att man ska sikta mot att ha en hög teknisk förmåga, men för konsumenten så måste rekommendationen utgå från behovet.

Läs mer: Miljöbilar säljs med bonus – men exporteras

Ett bevis på att intelligenta system inte är samma sak som äkta dynamiska system är enligt Daniel Kulin de som styr mot pris.

– Det finns leverantörer som säger att de styr mot elpriset, att bilen bara ska ladda när priset är lågt. Men det handlar inte om ett smart system, Gotland och Stockholm är samma elprisområde men lasten i elnäten kan jag garantera är helt olika.

Vidare säger Daniel Kulin att problemet inte handlar om hur smart box det sitter på väggen utan det är det som kommer efter åt båda håll.

– Elnätet är så fruktansvärt dumt, så de flesta system man bygger är redan överkompetenta. Det är enkelt att installera en effektvakt, och via den skicka ut hur effektuttaget ska vara men det är ju inte ett smart system. Och att ligga och maxa sin huvudsäkring är inte heller något att rekommendera. Först när bilarna kan berätta sin laddningsgrad och vi tar med parametrar som pris i förhållande till betalningsvilja då kan vi börja prata om ett smart system. Men det här är ligger ett par år framåt i tiden, säger Daniel Kulin.

Felix Björklund

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt