De satsar på ny svensk kärnreaktor 2032

2019-11-07 07:30  

Ett nystartat elhandelsföretag ska sälja ursprungsmärkt kärnkraftsel och skänka 1 öre per kWh till forskning i reaktorbolaget Blykalla. Ambitionen är att ha en ny typ av kommersiell reaktor i drift i Sverige 2032.

I augusti 2019 bildades företaget New Clear Energy med syftet att bedriva handel med kärnkraftsproducerad el. För varje såld kilowattimme ska ett öre gå till det svenska företaget Blykalla, som utvecklar en blykyld kärnreaktor.

– Vi ser kärnkraftsel som ett fossilfritt energislag som kan leverera baskraft och ge förutsättningar för förnyelsebara energislag. Som kund kan man göra skillnad här och nu och bidra till klimatmålen samtidigt som man bidrar till forskning, säger Martin Albrecht, vd på New Clear Energy.

Janne Wallenius, vd på Blykalla och professor i reaktorfysik vid KTH, är naturligtvis glad över initiativet.

– Det är väldigt, väldigt välkommet. Det är en unik möjlighet för Blykalla att ta vårt koncept till en färdig dokumenterad produkt, en färdig design för ett reaktorkoncept som skulle kunna byggas i Sverige, säger han.

Om 50 000 villor nappar tar det 15 år att få ihop 150 miljoner

Den fasen bedöms kosta ungefär 150 miljoner kronor och är enligt Janne Wallenius svår att finansiera via traditionella investerare.

New Clear Energys affärsmodell är tänkt att stimulera efterfrågan på kärnkraftsproducerad el. Men frågan är om det finns tillräckligt många i Sverige som ser kärnkraft som en klimatåtgärd och vill byta elhandelsbolag för att stödja kärnkraftsutvecklingen.

Som ett räkneexempel kan vi ta 50 000 villor med direktverkande el och en årsanvändning om 20 000 kWh. Om alla dessa hushåll skulle nappa på erbjudandet från New Clear Energy skulle det ta 15 år för Blykalla att få ihop de 150 miljoner kronorna.

Janne Wallenius ser dock de intäkter som kan komma från New Clear Energys kunder som en delfinansiering, som i sin tur kan göra det lättare att locka andra privata finansiärer.

Kostnad för reaktorfabrik: Tre miljarder kronor

Konceptet som Blykalla satsar på kallas för små och modulära reaktorer. Förhoppningen är att en stor del av tillverkningen ska kunna ske i fabrik så att kostnaden för elproduktion i slutänden blir lägre.

Om Blykalla får ihop sina 150 miljoner kronor och tar fram en färdig design är planen att ansöka om tillstånd för att bygga en sådan reaktorfabrik.

– När designen är klar ser vi det som lättare att få investering för att bygga en fabrik, säger Janne Wallenius.

Själva fabriken beräknas kosta tre miljarder kronor. Ambitionen är att den ska kunna producera en reaktor per månad. Varje reaktor ska gå från beställning till driftklar på 24 månader.

Planer även i Kanada och Storbritannien

Reaktorstorleken som Blykalla siktar på omfattar 55 MW. För att ersätta de två stängda reaktorerna i Oskarshamn respektive de två som snart stängs i Ringhals skulle 20 respektive 30 sådana Blykallareaktorer behövas.

New Clear Energy och Blykalla hoppas att den första kommersiella Blykallareaktorn ska stå klar 2032 i Sverige.

– Vi vill göra det möjligt att bygga ny kärnkraft i Sverige, säger Janne Wallenius.

Sedan tidigare har Blykalla planer på att förverkliga sin reaktor i Kanada och Storbritannien. Den kanadensiska ansökan om tillstånd ligger dock i malpåse i väntan på finansiering. I Storbritannien fick Blykalla nyligen regeringsbidrag för att göra en förstudie av serietillverkning för den brittiska marknaden.

”I dag finns ingen statlig medfinansiär”

Förstudien lämnades in i januari. Nu väntar företaget på besked om det går vidare till nästa fas, som omfattar tekniska experiment och möjlighet att få bidrag på mellan fem och tio miljoner pund.

Var är du mest hoppfull om att Blykallareaktorn ska bli verklighet?

– Den brittiska regeringen har tydligt sagt att man kommer att stödja utveckling och demonstration av små reaktorer. För möjligheten att få regeringsstöd är Storbritannien det mest troliga alternativet, säger Janne Wallenius.

Så det är i Storbritannien som det är troligast att reaktorn byggs?

– Ja, men vi hoppas kunna ändra på den situationen. Vi hoppas att regeringen i Sverige gör det möjligt för Energimyndigheten att finansiera demonstrationsprojekt. I dag finns ingen statlig medfinansiär till den här typen av projekt, säger han.

Utvecklar en blykyld reaktor

Blykallas reaktor har utvecklats vid KTH och kallas för Sealer (Swedish Advanced Lead Reactor).

Smält bly, med en temperatur på 400-450 grader, används som kylmedium.

En ny stållegering, med inblandning av aluminium, har utvecklats ihop med Sandvik för att minska problemet med korrosion i reaktorn.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt