Seglade kineserna runt jorden redan år 1421?

2003-02-25 23:00  
Sjökort

Böcker

Inte nog med att de besökte Nord- och Sydamerika, Afrika och Australien. Kineserna upptäckte också Antarktis, Grönland och Nordostpassagen, säger Gavin Menzies. Men varför kom de då inte till Europa?
Illustration från Gavin Menzies website www.1421.tv.
Klicka på bilden för att se hur Menzies menar att kineserna reste.


Den 9 maj 1421 drabbades Peking av ett våldsamt åskväder. Blixtar slog ner i kejsarens nybyggda palatsområde. I en rasande eldsvåda förstördes Den förbjudna staden.

Eldsvådan satte punkt för kejsar Zhu Dis modernisering av Kina. Himlen hade visat sitt missnöje med kejsarens nymodigheter, och konservativa krafter tog över. Kina stängdes mot omvärlden och gick tillbaka till trygga konfutseanska traditioner.

Zhu Di, den tredje Mingkejsaren, hade i början av 1400-talet inlett en grandios expansionistisk politik. Han lät flytta huvudstaden från Nanjing i söder till Peking i norr. Han lät bygga den förbjudna staden, han upprustade den tvåtusenåriga kejsarkanalen och han förstärkte den kinesiska muren. Dessutom utvecklade han handeln och utrustade samtidens mäktigaste flotta.

Under Zhu Dis trogne vapendragare, eunucken Zheng He, trafikerade kinesiska djonker Indiska oceanen och förde ny kunskap och nya varor till Kina.

Men med eldsvådan 1421 tog allt slut. Kina var bankrutt efter alla kostsamma projekt. Mandarinerna som skötte skatteindrivningen revolterade. Kejsaren tvingades falla till föga, och Kina stängde sina murar mot omvärlden för hundratals år framåt.

Om detta visste emellertid den grandiosa kinesiska flottan ingenting. Två månader före branden i Peking hade inte mindre än fem eskadrar med jättelika djonker avseglat på upptäcktsfärder mot främmande länder.

1421, the year China discovered the world av Gavin Menzies, Bantam Press, 389 sidor. Pris 10 £.
I sin kontroversiella bok "1421" påstår den pensionerade ubåtskaptenen Gavin Menzies att de kinesiska skeppen under två år seglade jorden runt och upptäckte praktiskt taget alla världsdelar - utom Europa! Men när de äntligen kom hem till Kina igen uteblev triumfen. I stället belades de med reseförbud, och alla uppgifter om upptäcktsresorna förstördes.

Historiker av facket betraktar Menzies idéer om världsomseglingarna som rent struntprat. Själv stöder han sina teser på kartor från 1400-talet och på arkeologiska fynd i Karibien och Nordamerika. I Rhode Island i USA finns ett märkligt runt torn av sten som Menzies hävdar är byggt av kineserna. Tornet skulle ha använts dels som fyrtorn, dels som observationsplattform för att astronomiskt bestämma ortens longitud.

Kineserna, hävdar Menzies, kunde korrekt bestämma longituden för en ort genom att utnyttja månförmörkelser. Eftersom en månförmörkelse kan ses samtidigt från halva jordklotet är den en gemensam tidssignal för alla betraktare. Den kinesiska metoden gick ut på att göra observationer på flera orter samtidigt.

När den förmörkade månen gick ut ur kärnskuggan och den första ljusstrimman dök upp antecknade man vilken känd stjärna som just passerade meridianen, linjen rakt norr över stjärnhimlen. När man sedan kom hem jämförde man med observationen från Pekings horisont. Man mätte sedan tiden mellan att stjärnorna man registrerat i Peking och på den okända orten passerade meridianen, och kunde på så sätt bestämma ortens longitud. Var tiden då sex timmar visste man att longituden för den sökta orten låg 6/24·360 = 90 grader från meridianen i Peking.

Kai-Anders Sempler 08-796 65 67
kaianders.sempler@nyteknik.se

Gavin Menzies, kontroversiell ubåtskapten.

PS: Gavin Menzies har lagt upp en webbsajt med kartor, nya "bevis" insända av allmänheten och annat smått och gott. Adress: www.1421.tv

Kaianders Sempler

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer