”Skippa debatten om Ringhals och satsa på vindkraft till havs”

2019-06-12 07:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Sveriges energisystem klarar sig utan Ringhals 1 och 2. Se i stället till att slopa anslutningsavgifterna så att havsbaserad vindkraft på allvar kan bli verklighet i Sverige, skriver Torbjörn Severinsson och Oskar Almén på PA Consulting.

Senaste tiden har röster höjts om att Sverige behöver en ny eller en uppdaterad Energiöverenskommelse. Fortsatt drift av Ringhals 1 och 2 är den fråga som framförallt hamnat i fokus. I det sammanhanget vill vi istället betona alternativ som havsbaserad vindkraft där investeringsviljan på grund av rådande marknadsvillkor i dag närmast är obefintlig.

För en mer omfattande utbyggnad krävs ett riksdagsbeslut för slopande av anslutningsavgifter, vilket också var en av intentionerna i liggande Energiöverenskommelse. Först när detta blivit verklighet kan havsbaserad vindkraft på allvar bli en alternativ energikälla att räkna med i Sverige.

Såväl Danmark, Nederländerna som Tyskland har redan infört stöd som gynnar havsbaserad vindkraft och det vore märkligt om Sverige inte skulle kunna göra detsamma.

Förblir olönsamma

Utan stöd kommer troligtvis ingen ny havsbaserad vindkraft byggas i svenska vatten. De enstaka projekt som har driftsatts i Sverige de senaste tio åren verkar förbli olönsamma. Utvecklingscykeln för nya projekt är lång och innehåller en tidskrävande tillståndsprövning. För de parker där tillstånd redan medgivits är sannolikheten stor att de inte är i drift förrän tidigast 2025.

Sverige har bra förutsättningar för vindkraft, både på land och till sjöss. Rent geografiskt finns det goda skäl att bygga ut den havsbaserade vindkraften längs Sveriges södra kuster. Där är elförbrukningen hög och underskottet i produktionskapaciteten är ett faktum.

Dyrare till havs

Den globala marknaden för havsbaserad vindkraft ökar dessutom i snabb takt. Utmaningen i alla länder handlar om att det är väsentligt dyrare att bygga vindkraftverk till havs än på land. Trots detta finns det, tack vare snabb teknikutveckling på området, i dag exempel på havsbaserade vindkraftsprojekt under utveckling som uppvisar bättre lönsamhet än de sämsta projekten på land, med anslutningsavgifterna inräknade.

I Storbritannien har stödet till havsbaserade vindkraftsprojekt med planerad driftstart 2024-2025 offentliggjorts i dagarna. Det så kallade ”strike price” landade på en garanterad ersättning på strax över 60 öre/kWh. Eftersom det är dyrare att bygga i Nordsjön, där det brittiska projektet nu installeras, än i Östersjön borde även havsbaserade vindkraftsprojekt i svenskt territorialvatten gå att räkna hem. Men då behöver Svenska Kraftnät ta kostnaden för nätanslutningen, som enligt antaganden utgör 15-20 procent av den totala investeringen, och fördela den på hela sitt kundkollektiv.

Kompensera för Ringhals

Sveriges politiker borde genom Energiöverenskommelsen kunna skapa goda förutsättningar för vindkraft, både på land och till sjöss. Avlägsnande av anslutningsavgifter skulle kunna innebära en stor ökning av havsbaserad vindkraft i Sverige som på längre sikt skulle kunna kompensera för bland annat den elproduktion som de två svenska kärnkraftverken Ringhals 1 och 2 har bidragit med.

Vissa förslag till underlag för en ny Energiöverenskommelse är bra men fortsatt drift av Ringhals 1 och 2 är enligt vår syn inte det. Politiker riskerar också att fokusera kortsiktiga åtgärder på fel sakfrågor då beslut om nedläggning av de två kärnkraftverken redan är taget. En ny debatt om kärnkraft tar onödig kraft och riskerar att vara kontraproduktiv då investeringsviljan inom vindkraft temporärt riskerar att stanna av. Vi tycker därför att det är viktigt att politikerna fokuserar på rätt saker i genomförandet av Energiöverenskommelsen.

En storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft kommer innebära tusentals nya arbetstillfällen och det kommer inte ske på bekostnad av minskade investeringar på land eftersom elcertifikatsystemet redan har spelat ut sin roll.

Torbjörn Severinsson och Oskar Almén

Energiexperter på PA Consulting

Mer om: Debatt Vindkraft

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt