”Rätt teknikinformation är hårdvaluta som går att mäta”

2018-06-26 12:33  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Det vi skapar är både till nytta för företagen och sparar pengar. Men värdet av korrekt teknikinformation glöms alltför ofta bort, skriver doktoranden Karin Ahlin.

Teknikinformation är nödvändig för att utveckla, producera, underhålla och återanvända produkter, men trots att det finns relevant forskning inom området, är intresset för att ta tillvara kunskapen låg. Anledningen till detta kan jag endast spekulera i, men det ger låg utväxling på de investeringar som görs, låg status på yrkesrollen och lågt tillvaratagande av yrkeskunskapen hos de som arbetar med teknikinformation.

När debatten allt oftare handlar om fake news och bristen på källkritik, blir trovärdig och faktabaserad information hårdvaluta.

Varje gång ett företag investerar mångmiljonbelopp i nya maskiner är det tack vare korrekt teknikinformation som maskinen faktiskt levererar nytta. Det rör sig om monteringsanvisningar, om processbeskrivningar, serviceanvisningar eller tekniska datablad.

Och när en arbetsgivare vill säkerställa att det som krävs för att undvika en arbetsplatsolycka har blivit gjort, är det teknikinformation som ger vägledning i form av utbildningsmaterial, monteringsanvisningar, säkerhetsdatablad eller beskrivningar av kemiska ämnen.

Ofta får vi höra att det inte går att beskriva nyttan av teknikinformation med mätetal, att det helt enkelt rör sig om något omätbart. Det är fel. Forskning utförd på Mittuniversitetet visar att det visst går att mäta, allt beroende på vad det är för beslutsunderlag som behövs.

I dag finns det forskning som visar att teknikinformation också skapar olika slags interna nyttor, som till exempel ett gemensamt språk mellan medarbetare vilket skapar effektivitet i en organisation. Att beskriva nyttor är ett sätt att formalisera det som teknikinformation tillför.

Det är fullt möjligt att ta fram icke finansiella mätetal genom Key Performance Indikatorer, sk KPIer, eller använda specifika underlag anpassade för organisationen. Samma forskning visar även att det går att skapa finansiella mätetal kopplade till nyttorna, vilket ger direkta indikationer på vad teknikinformation tillför organisationen, dessutom omsatt i kronor och ören.

Ett sådant exempel är minskat behov av företagets kundsupport genom att förbättra teknikinformationen eller genom att helt enkelt göra den mer lättillgänglig via företagets hemsida.

Om ni vill öka marknadsvärdet på era produkter, glöm då inte bort att teknikinformation är en viktig resurs, se den inte som ett nödvändigt ont.

Karin Ahlin, doktorand Informatik Mittuniversitetet Östersund

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt