Startup

Viscando ger infrastrukturen en hjärna

De blå strecken visar hur cyklister har tagit sig igenom en korsning. Informationen kan användas för att förbättra infrastukturen. Foto: Viscando Traffic Systems
De blå strecken visar hur cyklister har tagit sig igenom en korsning. Informationen kan användas för att förbättra infrastukturen. Foto: Viscando Traffic Systems
Amritpal Singh. Foto: Viscando Traffic Systems
Amritpal Singh. Foto: Viscando Traffic Systems
Genom att kartlägga hur olika typer av trafikanter rör sig kan beslut tas om att exempelvis bygga om korsningen. På bilden syns korsningen Kunsgatan/Sveavägen i Stockholm. Foto: Viscando Traffic Systems
Genom att kartlägga hur olika typer av trafikanter rör sig kan beslut tas om att exempelvis bygga om korsningen. På bilden syns korsningen Kunsgatan/Sveavägen i Stockholm. Foto: Viscando Traffic Systems

33-LISTAN. För att autonoma och uppkopplade fordon ska uppnå full potential krävs även smart infrastruktur. Det vill Viscando Traffic Systems lösa med hjälp av bildanalys och maskininlärning.

Publicerad

Induktionsslingor i vägkorsningar är i dag ungefär så smart en korsning blir. Slingorna känner av om en bil passerar och skickar signaler till trafikljuset som skiftar färg, förutsatt att omständigheterna tillåter det.

Men för att visionen om ett transportsystem där fördelarna med autonoma fordon uppnår full potential ska bli verklighet krävs mer än så. Infrastrukturen behöver bli smartare än vad induktionsslingor och PLC-programmering medger.

Det vill Viscando Traffic Systems lösa. Företaget har tagit hjälp av maskininlärning och bildanalys för att skapa en lösning som automatiskt kan detektera all sorts trafik i exempelvis en korsning. Systemet kan därmed även förutse potentiella konfliktsituationer och i realtid anpassa styrningen av trafiksignaler.

”Utvecklingen av autonoma fordon går inte att hejda”

Hårdvaran består av stereokameror som tränas att känna igen objekt och mönster.

Hittills har lösningen främst använts för att analysera samspel i korsningar. I Stockholm pågår tester med trafiksignaler. Liknande tester kommer snart att påbörjas i Norge.

– Vår hypotes är att utvecklingen av autonoma fordon inte går att hejda. Men vi har svårt att se hur man ska kunna köra intelligenta fordon på ointelligent infrastruktur. Det kommer att finnas mängder av tillfällen då fordonens sensorer inte ser tillräckligt bra eller komplexiteten är för stor. Då finns våra intelligenta sensorer där i stället, säger vd Amritpal Singh.

Viscando

Gör: Utvecklar ett system som kan analysera, prediktera och hjälpa till att styra trafik.

Ort: Göteborg.

Startår: 2014.

Anställda: 3 stycken.

Omsättning: Cirka 5,7 MSEK (2017).

Finansierig: Grundarna och kundfinansiering. Planerar att ta in riskkapital under 2018.

Huvudägare: Grundarna Amritpal Singh och Ulf Erlandsson.