Samhälle

Ville veta alla biverkningar av covidvaccinet – gav rapportrekord

Foto: Johan Nilsson/TT
Foto: Johan Nilsson/TT

Läkemedelsverket uppmanade allmänheten att rapportera in alla biverkningar av covid-19-vaccinet. Det har lett till tio gånger fler biverkningsrapporter under 2021 än under ett normalt år.

Publicerad

Antalet biverkningsrapporter ökade kraftigt förra året till drygt 99 000, visar Läkemedelsverkets statistik, rapporterar Läkemedelsvärlden. Det är en tiofaldig ökning mot normalt, ett vanligt år får myndigheten bara in runt 8 000 rapporter.

Merparten – 90 732 rapporter – gällde misstänkta biverkningar av covid-19-vaccin. Bara 8 479 handlade om andra läkemedel.

Går inte att dra några slutsatser

– Vi har uppmuntrat alla som har vaccinerat sig att rapportera in om de upplever tänkbara biverkningar. Tack vare rapporteringen har vi kunnat hitta nya ovanliga biverkningar som har bidragit till mer kunskap om vaccinerna och hur de bör användas, säger Veronica Arthurson, enhetschef på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

11 951 av rapporterna klassas som allvarliga. I 458 rapporter var minst en misstänkt biverkning angiven som dödsorsak.

”De rapporterade dödsfallen kan vara orsakade av de misstänkta vaccinen, men även bero på patientens bakomliggande sjukdomar och/eller andra läkemedel som tagits samtidigt”, skriver Läkemedelsverket på sin hemsida.

Myndigheten skriver i sitt pressmeddelande att det inte går att dra några slutsatser om hur vanliga eller ovanliga vissa biverkningar är utifrån rapporterna. För att avgöra det krävs kontrollerade kliniska studier.