Innovation

"Vi ska inte detaljstyra"

Närings- och innovationsministern Mikael Damberg om sin nya roll.

Publicerad

Under fredagen utsågs socialdemokraten Mikael Damberg till ny närings- och innovationsminister. Han har tidigare varit gruppledare i riksdagen.

I sin nya roll kommer han att vara aktiv inom det nya innovationsrådet, som Stefan Löfven pratade om under fredagens regeringsförklaring. Ett råd där representanter från näringslivet, facket och akademin ska samarbeta.

-Vi vill med rådet lyfta innovationsfrågorna över departementsgränserna. Vi hoppas att rådet ska ge mer draghjälp åt ämnet, säger Mikael Damberg till Ny Teknik.

Stefan Löfven och den nya regeringen har redan pekat ut life science och klimatomställningen som viktiga områden för innovationer.

Ska staten verkligen peka ut var innovationer ska göras?

-Nej, vi ska inte detaljstyra. Vi vill med detta ringa in viktiga områden att satsa på, i dialog med bland annat näringslivet.

Varför ska statsministern, och inte du som innovationsminister, leda arbetet med det nya rådet?

-Det är en fråga som statsministern brunnit för länge och jag är glad över att han vill leda arbetet. Och här handlar det som sagt om att lyfta frågan över departementsgränserna.

Som närings- och innovationsminister kommer Mikael Damberg att samarbeta mest med de andra tre ministrarna i näringsdepartementet, men också utrikesdepartementet pekar han ut som en viktig samarbetspartner.

-Jag kommer även att ha ansvar för en del av de statliga bolagen, dock inte Vattenfall, säger han.

Den nya regeringssammansättningen och dess intentioner har väckt många reaktioner.

Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi vid KTH och vd för Entreprenörskapsforum, hoppas att den nya regeringens innovationspolitik blir mer konkret än vad alliansen innovationsstrategi blev.

-  Det verkar lovande, men vi får se vad det blir av förslagen. Det är bra om de generella förutsättningarna för entreprenörskap förstärks. Till exempel har Miljöpartiet förespråkat personaloptioner, som är viktiga om de används för att bygga företag, och inte för att stora företag ska komma undan beskattning.

I april tillsatte alliansregeringen Entreprenörskapskommittén, som leds av Braunerhjelm. Uppdraget är att gå igenom förutsättningarna för entreprenörsskap och innovation utifrån hur skattesystemet ser ut, och även från befintliga regleringar och stöd för innovationsinsatser och entreprenörskap.

- Vårt arbete kan bli ett inspel i den nya regeringens innovationspolitik, men det vet vi inte än, säger Pontus Braunerhjelm.

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) meddelar att man redan 2011 lade fram ett förslag om ett innovationsråd, då kallat för ett innovationspolitiskt råd.

-Att statsministern håller i innovationsfrågorna är en viktig markering. Ett innovationsråd får dock inte bli ett spel för gallerierna. Rådets roll och mandat måste vara tydligt, och rådet måste ha tillräcklig tyngd för att kunna överbrygga låsningar i frågor som spänner över olika departement eller myndigheter, säger Björn O. Nilsson, vd för IVA, i en kommentar.