Samhälle

Utredningen av Gripen-krasch inleds – kan ta 10 månader

Tio-elva månader kan det dröja innan Jas 39 Gripen-kraschen är utredd av Statens haverikommission.

Publicerad

Nu börjar undersökningen av flygplansvraket i skogen utanför Ronneby – syftet är tydligt: Undvika att ett liknande haveri inträffar igen.

– Vi tittar inte på frågor om skuld och ansvar eller vems fel något är, utan om det finns något som kan förbättras så att det inte händer igen, säger Jonas Bäckstrand, ställföreträdande generaldirektör vid Statens haverikommission, till TT.

Fyra personer ingår i utredningsgruppen varav tre – bland andra en flygteknisk ingenjör och en haveriutredare med militär pilotbakgrund – befinner sig vid haveriplatsen. Särskilda skyddsåtgärder krävs eftersom uppbrunnet kompositmaterial från flygplanet är farligt att andas in.

Samtal med piloten

Förutom teknisk undersökning ska utredarna prata med berörda myndigheter, men också med piloten om upplevelsen av händelseförloppet. Vid en övningsflygning kolliderade flygplanet med en fågelflock och varningslarmet följdes av ett haverilarm. Piloten ombord försökte först återvända och landa Jas Gripenplanet, men bedömde snart att det inte gick att manövrera och flyga vidare – vilket slutade med att han sköt ut sig utan fysiska skador.

– Vi utreder ju både själva händelsen och räddningsinsatsen, så vi behöver prata med till exempel räddningstjänsten och Sjö- och flygräddningscentralen. Fokus just nu ligger på flygplansvraket, så att vi kan undersöka det och att det sedan kan bärgas, säger Jonas Bäckstrand.

Normalt dröjer det här typen av haveriutredningar tio-elva månader, men eftersom en fågelkollision redan beskrivits som orsaken kan det gå lite snabbare.

– Planet har kraschat mot marken och fattat eld, det innebär förstås extra utmaningar när händelsen ska utredas. Samtidigt har piloten klarat sig relativt oskadd och har ju möjlighet att berätta om vad som hände. Så utgångspunkten för utredningen är ändå positiv, säger Jonas Bäckstrand.

Ska bärgas

Utredningen mynnar ut i en offentlig rapport.

– Om det finns behov kan vi lämna rekommendationer till myndigheter eller andra aktörer på åtgärder som vi tycker att de borde göra för att åstadkomma förbättringar i deras verksamhet.

Två dagars arbete vid haveriplatsen är planen just nu, därefter fortsätter arbetet på kontoret.

– Sedan är det förmodligen Försvarsmakten som kommer att bärga vraket, det beror på om vi bedömer att vi har behov av några delar från planet eller inte, säger Bäckstrand.