Populärteknik

Utmaning: Kan du lösa FRA:s krypto?

Har du vad som krävs för att jobba på Försvarets radioanstalt, FRA? Testa och se om du kan lösa myndighetens krypto.

Publicerad

Signalutveckling och krypto är en del av Försvarets radioanstalts verksamhet. Som en kul grej har myndigheten därför i sina senaste årsrapporter haft med ett krypto för läsarna att lösa.

Det hela började med ett relativt enkelt krypto, men har med åren blivit allt svårare. Årets krypto är därför det svåraste hittills.

FRA vill inte avslöja vare sig hur man ska gå tillväga för att hitta det rätta svaret, eller vad svaret är. Men den som kommer på lösningen kommer också att märka det, lovar myndigheten.

”Vi vet att det finns de som har löst det” uppger ansvariga för kryptot.

Kan du lösa det?

Här är hela kryptot:

ÄTVVFVWWÅTYVYBYÅZMWASVRR

Uppmaning! Om du lyckas lösa kryptot, skriv inte lösningen i kommentarerna till den här artikeln. Låt andra få chansen att också klara av det! Men du får gärna diskutera dina metoder för dekryptering.