Digitalisering

USA spikar ny internetpolitik

Den amerikanska utrikesministern Hillary Rodham Clinton lade i ett tal fram USA:s hållning kring internet och mänskliga rättigheter. Anledningen är Googles hot att lämna Kina på grund av censur och intrång. Kinas svar: "Internet är fritt i Kina."

Publicerad

I utrikesministerns tal den 21:a januari kritiserade hon inte uttryckligen Kina. Det fanns ändå ingen tvekan om vilket land hennes uttalanden riktade sig mot.

Anledningen var att Google nyligen meddelade sin avsikt att avsluta sin affärsverksamhet i Kina om företagets kinesiska tjänst Google.cn inte undantas från censur. Samtidigt tillkännagav Google att företaget utsatts för en sofistikerad hackerattack där förövaren främst inriktat sig på e-postkonton tillhörande kinesiska dissidenter.

I sitt tal krävde Hillary Rodham Clinton att ”kinesiska myndigheter måste ge en förklaring till cyberattackerna som ledde till Googles beslut.”

Hon kritiserade generellt länder som undertrycker tillgången till elektronisk kommunikation, bland annat för att det hindrar ekonomisk utveckling. Frihet på Internet liknades vid mötes- och religionsfrihet.

”Vi står för ett enda Internet, där hela mänskligheten har likvärdig tillgång till kunskaper och idéer”, sade utrikesministern.

Det kinesiska utrikesdepartementets uttalande krävde att USA:s regering ”respekterar sanningen och slutar använda frågan om den så kallade friheten på internet för att komma med grundlösa anklagelser.”